LVT OK. Dėl naujai kuriamos Teisingumo darbo grupės iniciatyvų.

Gerbiamieji, 2018-10-13 d. vykusio LVT OK posėdžio metu buvo priimti nutarimai 4 darbotvarkės klausimais (žr. šio Pranešimo pabaigoje) ir priimtas sprendimas paskelbti šį Pranešimą kaip aiškinamąjį raštą, be kurio priimti nutarimai būtų sunkiai suprantami visuomenei: 2018-09-22 d. esame svarstę klausimą dėl Eugenijaus Palioko pašalinimo iš LVT OK narių tarpo, o 2018-09-29 d. esame priėmę sprendimą Skaityti toliau …