Apie mus

Bet kurio valstybingumo pamatas – žmonės. Mums labai reikalingas susitelkimas Tautos ir Valstybės išsaugojimui ir tęstinumui. Visus, suprantančius šio tikslo svarbą, kviečiame telktis.
2017 m. lapkričio 18 d. Vilniuje vykusiame Tautinių-pilietinių pajėgų pasitarime buvo pritarta sumanymui, kad yra reikalinga Lietuvos Visuomenės Taryba ir iš dalyvavusių suformuotas Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas.

Dalyvauti LVT OK veikloje sutiko vyriausi pasitarimo dalyviai: Aldona Marija Gedvilienė, Algirdas Šukys ir Krescencijus Stoškus, taip pat sutikimus davė Arvydas Širvinskas, Pranas Valickas, Aleksandras Valentas, Antanas Andziulis, Eugenijus Paliokas, Arvydas Daunys. Vėliau LVT OK buvo papildytas Zenonu Jurgelevičiumi ir Gediminu Petrausku. Kiti LVT OK pasitarimų dalyviai – Aldas Mačiulis, Kazys Grabys ir Aldona Birutė Jankevičienė.

KVIEČIAME VISAS TAUTINES – PILIETINES organizacijas, bendruomenes ir neparlamentines politines partijas, suprantančias tokio telkimosi būtinybę, ruoštis IŠRINKTI ir DELEGUOTI savo atstovus į būsimą steigiamąjį Lietuvos Visuomenės Tarybos suvažiavimą. Gavę Jūsų pakvietimą, esame pasiruošę atvykti į susitikimą.

Kontaktai koordinacijai: info@lietuvosvisuomenestaryba.lt,
Antanas Andziulis – 8 603 02980, antanasandziulis@gmail.com, Eugenijus Paliokas – 8 698 34246, eugenijus.paliokas@gmail.com, Aleksandras Valentas – 8 657 74736, aleksandras.valentas@gmail.com

Visi kontaktai:

LVT OK:
Aldona Marija Gedvilienė 8 666 73965, amgedv@gmail.com
Algirdas Šukys
Arvydas Širvinskas 8 627 00750, arvydas.sirvinskas1948@gmail.com
Krescencijus Stoškus 8 5 2608939 n.t., k.stoskus@yahoo.com
Pranas Valickas 8 601 51550, pranas.valickas@gmail.com
Aleksandras Valentas 8 657 74736, aleksandras.valentas@gmail.com
Antanas Andziulis 8 612 94967, 8 603 02980, antanasandziulis@gmail.com
Arvydas Daunys 8 658 02842, arvydas@sarmatas.lt
Eugenijus Paliokas 8 698 34246, eugenijus.paliokas@gmail.com
Zenonas Jurgelevičius 8 606 39370, zenonasenator@gmail.com
Gediminas Petrauskas 8 648 78300, gediminaspb@gmail.com

LVT OK pasitarimų dalyviai:
Aldas Mačiulis 8 673 70164, maldos2013@gmail.com
Aldona Jankevičienė 8 687 73166, jankeviciene123@gmail.com
Kazys Grabys 8 620 77110, kazys@elekta.lt

www.lietuvosvisuomenestaryba.lt