Antanas Andziulis. Konferencijos „Pilietinė savivalda Lietuvoje“ pranešimų santrauka (Šiauliai, 2018-07-06)

Įdedame Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto nario Antano Andziulio organizuotos konferencijos „Pilietinė savivalda Lietuvoje“, kuri įvyko 2018m. liepos 6d. Šiauliuose kaimo sodyboje „Žemaitiška pastogė“, pranešimų santrauką. Redaktorius.   Konferencijos „Pilietinė savivalda Lietuvoje“  (Šiauliai, 2018-07-06) pranešimų santrauka   Gintautas Lukošaitis (Šiaulių miesto taryba),  „Pilietinė savivalda: poreikis ir įgyvendinimas“: Šiaulių infrastruktūra apskaičiuota 200 000 gyventojų. Jei emigracija Skaityti toliau …

Klajūnų klubas. 2000 KILOMETRŲ ISTORIJOS

Nekantraudami svetainės lankytojams norime pateikti, galima pasakyti, sensaciją. Filmą „2000 kilometrų istorijos“ apie 2010-ais metais didelės grupės Lietuvos entuziastų organizuotą kelionę prie Juodosios jūros su žirgais žemaitukais. Iki šiol jis buvo tik DVD diskuose, bet, jo autorius atstovaujantiems žygio pagrindiniam organizatoriui Gerb. Gintautui Babravičiui ir betarpiškai scenas su žirgais filmavusiam Gerb. Andriui Kaušiniui geranoriškai leidus, Skaityti toliau …

LVT OK ir LPS. REZOLIUCIJA-KREIPIMASIS

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO IR LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO REZOLIUCIJA – KREIPIMASIS Į  VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS IR VALDŽIOS ATSTOVUS                   Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą  (2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos programos. 2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdis, kuriame VISI Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. CANCAN MOKESČIŲ REFORMOS FONE

MOKESČIAI arba ĮVAIRŪS PROFANIZMAI IR DILETANTIZMAI Mokesčių reforma privalo įsikomponuoti į bendrą reikalingiausių permainų sistemą (jos dalį): ekonomikos efektyvinimas per a) užimtumo didinimą visomis įmanomomis priemonėmis (investicinis klimatas, bendruomenių kooperatyvai trumpai sveiko maisto grandinei…) b) selektyvius pelno mokesčius, investavimą – dotavimą su kaštų naudos analize… didesnis ir geresnis biudžeto surinkimas mokesčių pritaikymu ir ekonomikos „šešėlio“ Skaityti toliau …

ŠVENTVAGIŠKAS AKTAS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJ!

Kaip žinia, šiandieną, 2018.06.25-tos rytą, buvo pastebėtas atliktas šventvagiškas aktas Lukiškių aikštėje, kur iš „Šimtmečio žiedo“ įžūliai, išlaužus dangtį, buvo atidengtos ten prieš kurį laiką įdėtos keturios kapsulės su įvairiomis relikvijomis iš įvairių laikų įvairių vietų, kur vyko lietuvių kovos už Tėvynės laisvę, ir viena iš jų su relikvijų aprašymais pavogta. Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Skaityti toliau …

Česlovas Gedgaudas. STABMELDYSTĖS GROŽIS IR NAUDA

Šią naktį visą Lietuvą nutvieks degančių laužų žiburiai, užtvindys gražiausios iš praeities atėjusios dainos, šoks linksmų ir dvasiškai pakilusių žmonių, o ypač jaunimo šešėliai. Tai bus Rasos šventė, dar kitaip vadinama Joninėmis. Nenagrinėsime šiandien to antrojo pavadinimo, taip pat, kaip ir vardo, kilmės, žinodami, kad tai jau susiję su krikščionybe, nors man, pavyzdžiui, visada buvo Skaityti toliau …

Zenonas Jurgelevičius. KAIP IŠ MŪSŲ ATĖMĖ ŽEMĘ

Prisistatymas: Aš, Zenonas Jurgelevičius, nuo 1991 metų pradžios pradėjau aktyviai dirbti tuo metu gausiose visuomeninėse organizacijose, tokiose kaip Lietuvos Žemės Savininkų Sąjunga, Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacija, Lietuvos Jungtinių Tautų Asociacija. Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva posovietinėje Lietuvoje kuriant Lietuvos žmogaus teisių centrą buvau pakviestas tapti (ir tapau) to centro nariu. Buvau išrinktas LŽSS ir LŽTGA Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. KAIP JIE IR VĖL MUS APGAVO?!

Po gražios ir vasariškai šiltos, persismelkusios žydinčių liepų kvapu, neužgęstančio dangaus fone praėjusios Kultūros nakties, vis dar turinčios tą aukščiausiąjį lietuvišką kokybės ženklą, Kęstutis K.Urba savo naujame straipsnyje su negailestingu chirurgišku šaltakraujiškumu atvėrė kitą su tuo mūsų žmonių darbštumu ir kūrybingumu pridengiamą pūliuojančią ir gangrenuojančią ekonominę, finansinę  bei socialinę valstybės kūno dalį. Kviečiame paskaityti. Redaktorius. Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. GEROVĖS VALSTYBĖ IR KULTŪRA

Sveiki. Šiuo straipsniu pradedame dar vieną jau pastoviu mūsų svetainės autoriumi tapusio Kęstučio K.Urbos opiausias mūsų šiandienos Lietuvoje susidariusias problemas nagrinėjančią seriją. Šį kartą apie kultūros būklę. Redaktorius. GEROVĖS VALSTYBĖ IR KULTŪRA Kultūros rezervas sparčiam bendros gerovės ugdymui greta materialinių veiksnių  yra neabejotinas pažvelgus vien į vaišinimosi  ir svetelių  pamylėjimo „dar ir dar įsipilti“ įpročius. Skaityti toliau …

Aldona Marija Gedvilienė. SĄJŪDŽIO 30-METIS IR JO PRASMĖ

Iš esmės baigdami Sąjūdžio 30-io progai skirtų straipsnių seriją, spausdiname dar vienos Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto narės, vienos iš pagrindinių Lietuvos Visuomenės Tarybos įkūrimo idėjos autorių, Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės straipsnį, skirtą dabar Lietuvoje Sąjūdžio 30-ies metų fone besiformuojančių visuomeninių judėjimų sąveikai, siūlant joms apsijungimą lygiateisiais pagrindais, sušaukus Lietuvos Visuomenės Tarybą, Skaityti toliau …