Lietuvos Visuomenės Tarybos Kreipimasis į Lietuvos visuomenę DĖL KRIZĖS LIETUVOJE

Lietuvos Visuomenės Tarybos
Kreipimasis į Lietuvos visuomenę
DĖL KRIZĖS LIETUVOJE

2020 m. kovo 24 diena, Vilnius

Lietuvos Vyriausybė pasiskelbė esanti viena geriausiai pasiruošusių įveikti koronavirusą. Tačiau valdžios nepasiruošimas, neprofesionalumas, pasimetimas ir net tiesos nuo visuomenės ir net nuo medikų slėpimas atsiskleidė netikėčiausiu būdu. Medikai, turintys pasitikėti valdžia, tapo Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vyriausybės įkaitais – ne tik jau sergančiais, bet ir izoliuojamais. Paskelbta, kad apsaugos priemonių gal turėsime tik po dviejų savaičių.

Naktinis kovo 14 d. Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvoje buvo priimtas paskubomis ir neparuoštas. Faktiškai sustabdyta Lietuvos ekonomika be konkretaus veikimo plano. Seimas, kovo 17 d. per 6 valandas faktiškai be svarstymo ir medžiagos pritaręs abstrakčiam Vyriausybės prašymui ir priėmęs 14 įstatymų, nusišalino nuo konstitucinės pareigos dirbti.

Bendras Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės kasdienis darbas nevyksta. Įstatymų nustatyta tvarka veikianti Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija, turinti priiminėti sprendimus dėl padėties suvaldymo, to nedaro, paskutinį kartą posėdžiavo kovo 12 d. Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras nesuformuotas, jo vadovas nepaskirtas. Faktiškai, tačiau be teisinio pagrindo tai daro Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir ministras Aurelijus Veryga, kuris tik kovo 24 d. viešai patvirtino, kad reikia, jog į šią veiklą įsijungtų ir Vyriausybė. Net paaiškėjus, kad baigiasi tyrimams būtini ir tyrimams dirbtinai riboti  reagentai, kovo 22 d. Vyriausybės posėdžiui užteko 1 min. ir 45 sek. tariamo darbo.

Kovo 17 d. finansų ministras Vilius Šapoka Seime paskelbė, kad valstybėje yra Force-majeure padėtis. Tačiau joks teisės aktas, kuris reglamentuotų ir detalizuotų šią Force-majeure padėtį, nepriimtas. Valstybės biudžeto keitimas nesvarstomas. Seimas nedirba! Verslas stoja, savarankiškai stabdo atsiskaitymus. Mus užvaldo nežinia, nes matome valdžios pasimetimą ir nežinojimą, ką daryti, dėl ko sąmoningai ir nesąmoningai dezinformuojami žmonės, bėgama įvykiams iš paskos.

Lietuvos valdžios neveikimas tampa grėsme Lietuvos valstybei.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnis nustato, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

Kol kas mūsų 2020 m. kovo 22 d. kreipimąsi į Lietuvos valdžią išgirdo tik Respublikos Prezidentas. Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kreipiasi į Lietuvos visuomenę – žmones, organizacijas ir politines partijas. Atmeskime visa tai, kas mus skiria vienus nuo kitų.

Kviečiame visus susitelkti ir skubiai steigti Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisiją ir Visuomenės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, jo padalinius miestuose ir rajonuose. Plėskime Lietuvos Visuomenės Tarybos inicijuotą Susitelkimą, į kurį visuomenės iniciatyvoms jau susibūrę kelios dešimtys organizacijų. Būtina telkti visas geranoriškas ir dalykiškas visuomenės pajėgas, koordinuoti mūsų veiklą, daryti ją bendra. Tik susitelkę ir remiami žmonių sugebėsime priversti Lietuvos Konstitucijoje įrašytas valdžios institucijas veikti ne formaliai, bet tapti realiai veikiančiomis, laiku priiminėjančiomis būtinus sprendimus, įstatymus.

Tik žinodami tikrąją padėtį ir tik drauge galime sutelktai pasipriešinti vis didėjančiam chaosui ir išlikti valstybe, Tauta. Tik taip atkursime tai, kas iš mūsų apgaule ir neteisėtai buvo atimta.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila
Įgaliota atstovė Saugos ir Sveikatos darbo grupės vadovė Nendrė Černiauskienė