Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikinimas Kovo 11-osios proga

2019 m. kovo 11 d. Vilnius

Mes ir mūsų tėvai esame Kovo 11-osios liudininkai, kūrėjai, puoselėtojai. Mes ir mūsų vaikai, anūkai esame šios nuostabios dienos ir idėjos tesėjai. Mes visi esame atsakingi, kad ši mūsų Tautos šventė išliktų ne tik mūsų simboliu, bet ir mūsų idėja, mūsų telkimosi ir mūsų ateities pagrindu, mūsų Viltimi ir Įsipareigojimu. Įsipareigojimu sau ir mūsų vaikams.

Nepriklausomybė yra neįkainojama, nes ji matuojama mūsų Tautos auka ir mūsų Tautos ateitimi.

Lietuvos Visuomenės Taryba sveikina bendraminčius su mūsų Nepriklausomybės diena.

Kovo 11-oji, kurią mes patys kūrėme, puoselėjome, teišlieka neatskiriama mūsų Valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios – idėjos kūnu ir dvasia!

Lietuvos Visuomenės Taryba