Ligija Tautkuvienė, Juozas Karsokas. BULDOZERIU STUMIAMAS NEREIKALINGAS REFERENDUMAS…

BULDOZERIU STUMIAMAS NEREIKALINGAS REFERENDUMAS 2006 m. prelato Mykolo Krupavičiaus palaikų perkėlimui iš Čikagos į Lietuvą (Kauną), įkūrėme Komitetą. Po perlaidojimo Kauno Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, Komitetas susirinko aptarti kaip pavyko renginiai Čikagoje ir Lietuvoje. Padėkojome vieni kitiems už gražų bendradarbiavimą ir nusprendėme atsisveikinti. O čia driokstelėjo žinia, kad Pilietybės įstatymas dėl dvigubos pilietybės (galiojo nuo 2003 Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Ignai Vėgėle, nesislapstykite.

 Ignai Vėgėle, nesislapstykite   Pernai OpTV eteryje Ignui Vėgėlei pateikiau keletą klausimų, Rūta Janutienė jam perdavė mano telefono numerį, jis pažadėjo susisiekti su manimi. Tačiau atsakyti į klausimus I. Vėgėlė nusprendė melais ir už akių (www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/ignas-vegele-nei-nausedos-nei-vaitkaus-agitatoriu-smeiztas-manes-nesustabdys/). Į šio kandidato į Respublikos Prezidentus melus teko atsikirsti, pateikus faktus ir įrodymus (www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/zigmas-vaisvila-ignai-vegele-prastai-meluojate/). Kitą rytą „atsikirtimo“ sulaukiau Igno Skaityti toliau …

2024 m. balandžio 26 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime pranešimas spaudai „Belaruskalij tranzito nutraukimas. Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės vaidmuo, įvykdant šią Rusijos spectarnybų užduotį.“

2024 m. balandžio 26 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime pranešimas spaudai „Belaruskalij tranzito nutraukimas. Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės vaidmuo, įvykdant šią Rusijos spectarnybų užduotį.“   Ruošiantis karinei agresijai prieš Ukrainą, Rusijai buvo būtina paklusni ir ekonomiškai neįgali Baltarusija, visų pirma, dėl to, kad galėtų dislokuoti Rusijos kariuomenę Baltarusijos – Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Ką rinktis? Žvilgsnis į Respublikos Prezidento rinkimus.

Ką rinktis? Žvilgsnis į Respublikos Prezidento rinkimus.   2024 m. Lietuvos Prezidento rinkimai savotiški. Ir labai svarbūs. Nes mes, Lietuvos piliečiai, galime žengti pirmą svarbų žingsnį, atsiimant valstybę iš ją užvaldžiusiųjų ir visomis išgalėmis neprileidžiančių nieko kito prie valdžios institutų, tik jų pasirinktuosius. Karo grėsmės akivaizdoje. Unikalumas ir tas, kad šiuose rinkimuose jie nesusitarė, už Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Kodėl Ignas Vėgėlė bijo akistatos su Zigmu Vaišvila?

Kodėl Ignas Vėgėlė bijo akistatos su Zigmu Vaišvila?   OpTV eteryje uždaviau klausimą Respublikos Prezidentu panorusiam tapti Ignui Vėgėlei dėl jo, kaip Lietuvos advokatų tarybos pirmininko, veiklos – akivaizdžiai prasižengusių advokatų dangstymo. Rūta Janutienė jam perdavė mano telefono numerį, šis pasižadėjo paskambinti man. Nesulaukiau skambučio. Kodėl? Matyt, I. Vėgėlė supranta, kad su tuo Zigmu nepavyks Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (V dalis. Atgimimo metais Tautą ir teisę gerbėme.)

Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (V dalis. Atgimimo metais Tautą ir teisę gerbėme.)   I-IV straipsnio dalyse aptarėme Vakarų persiorientavimą po TSRS iširimo – 1992 m. vasario 7 d. pasirašytą Mastrichto sutartį dėl politinės Europos Sąjungos (ES) sukūrimo, jos tikslus – viršnacionalinės vyriausybės sukūrimą, nacionalinių valstybių pakeitimą regionais, Lisabonos sutartį dėl ES ir 1949 m. balandžio Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (IV dalis. Teisiškai neįvykęs Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą.)

Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (IV dalis. Teisiškai neįvykęs Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą.)   I-III straipsnio dalyse aptarėme Vakarų persiorientavimą po TSRS iširimo – 1992 m. vasario 7 d. pasirašytą Mastrichto sutartį dėl politinės Europos Sąjungos (ES) sukūrimo, jos tikslus – viršnacionalinės vyriausybės sukūrimą, nacionalinių valstybių pakeitimą regionais. 1993 m. lapkričio 1 d. Džordžas Sorošas Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (III dalis. NATO vaidmuo.)

Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (III dalis. NATO vaidmuo.)   Pirmuose straipsniuose aptarėme Vakarų persiorientavimą po TSRS iširimo – politinės Europos Sąjungos (ES) sukūrimą 1992 m. vasario 7 d. pasirašant Mastrichto sutartį, kuriai įsiteisėjus 1993 m. lapkričio 1 d., Džordžas Sorošas paskelbė, kad ES ir NATO – dvi neatskiriamos sudedamosios dalys naujo tipo saugumui užtikrinti, o Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (II dalis. Mastrichto sutartis – politinės Europos Sąjungos sukūrimas.)

Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (II dalis. Mastrichto sutartis – politinės Europos Sąjungos sukūrimas.)   Pirmame straipsnyje „TSRS griūtis ir Vakarų persiorientavimas“ aptarėme Vakarų neapsiruošimą TSRS griūčiai ir skubų jos persiorientavimą, 1992 m. vasario 7 d. pasirašant Mastrichto sutartį dėl Europos Ekonominės Bendrijos pertvarkymo į politinę valstybių sąjungą -Europos Sąjungą (ES), kuriai perduota bendra užsienio ir Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila ir Eduardas Vaitkus. Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (I dalis. TSRS griūtis ir Vakarų persiorientavimas.)

Valstybės susigrąžinimas ir praradimas. (I dalis. TSRS griūtis ir Vakarų persiorientavimas.)   1988 – 1991 metais susitelkę valstybę atsikovojome taikiai. Tačiau taikiai ir praradome. Apsvaigusius nuo laisvės mus paprasčiausiai apgavo. Ir straipsnio autoriai iki šiol nebuvo visapusiškai įsisąmoninę, kaip tai įvyko su mumis ir visa Rytų Europa po TSRS išformavimo 1991 m. pabaigoje. Atgautą išsvajotąją nepriklausomybę Skaityti toliau …