Eugenijus Paliokas. Saulės mūšiui 785.

2021-09-22 Битве при Сауле – 785* * Straipsnio kalba netaisyta – red.pastaba   Битва при Сауле – одно из важнейших событий XIII века едва ли не для всего континента. В 1236 году Орден меченосцев был наголову разбит на землях язычников. Поражение было столь масштабным, что некоторые источники сравнивают ту битву с Грюнвальдом. В сражении погибли Skaityti toliau …

1655 08 08 mūšio prie Žaliojo tilto Vilniuje minėjimas 2021.08.08-ą

Kviečiame dalyvauti šio gynybinio LDK mūšio, kurio dėka mūsų valstybingumas buvo išsaugotas iki trijų padalijimų XVIII amžiaus pabaigoje, minėjime, kuris vyks 2021 08 08, sekmadienį, jo pradžia – 18 val.    Rinksimės dešiniajame Neries krante už Žaliojo tilto, laiptų aikštelėje šalia Rapolo bažnyčios. Paminėsime šiemet Anapilin išėjusio istoriko dr. Romo Batūros, kuris ištraukė šį mūšį Skaityti toliau …

Eugenijus Paliokas. KARŪNA

Karūna 1189 metais Brėmeno ir Liubeko (Vokietija) pirklių Akone (Izraelyje) įkurta Vokiečių ligoninės brolija. 1198 m. perorganizuota į Kryžiuočių ordiną. Vadovaujama pirmojo magistro Hermano fon Zalcos (1170 g. – 1239 m.) su popiežiaus Honorijaus III palaiminimu ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Frydricho II (1194 g. – 1250 m.) Riminio 1226 m. Aukso bulės sankcija pradeda savo nusikalstamą veiklą prieš prūsų, lenkų, lietuvių, Skaityti toliau …

2020 rugpjūčio 07 d. 18 val. 1655 m. rugpjūčio 8-tos dienos mūšio dėl LDK išlikimo minėjimas prie Žaliojo tilto ties Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia Vilniuje (papildyta video)

2020 rugpjūčio 7 d. 18 val. 1655 m. rugpjūčio 8-tos dienos mūšio dėl LDK išlikimo minėjimas prie Žaliojo tilto ties Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia Vilniuje   „Lenkija gelbėti negali, karalius prisiųstąją paramą atšaukė. Iš vaivadijų ir bajorijos mobilizacijos jokios vilties. Visi išbėgiojo po pasaulį, ne tik savo namus, bet ir sostinę palikę. O dėl to Skaityti toliau …

Auksinis ruduo – Nr.5B(163) (Skirtas Pirmam atkurtos Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai. Redaktorė A.M.Gedvilienė)

LVT svetainės skaitytojų dėmesiui pirmą kartą pristatome Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narės Aldonos Marijos Gedvilienės redaguojamą garbingo amžiaus senjorams skirto laikraštėlio „Auksinis ruduo“ numerį 5B(163). Tuo labiau, kad jis beveik visas paskirtas tragiško likimo tragiškuoju Lietuvai metu buvusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai. Manau, kad geresnės dovanos artėjančios Valstybės dienos proga skaitytojams nesugalvosi. Įdomaus ir Skaityti toliau …

Kazys Grabys. Nepamirškime Rainių tragedijos!

Nepamirškime Rainių tragedijos!   1940-1941 m. TSRS sovietinio teroro, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui aukomis Lietuvoje tapo virš 31 tūkst. žmonių. Kilęs Sovietų Sąjungos – Vokietijos karas sovietiniams okupantams ir juos rėmusiems kolaborantams neleido tęsti lietuvių tautos naikinimo planų. SSRS NKVD ir NKGB (vidaus reikalų ir valstybės saugumo ministerijos) iš karto susirūpino savo nusikaltimų slėpimu, Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Miniatiūra Joninių proga

Miniatiūra Joninių proga   Joninės mums su Regina, visų pirma, primena 1979 m. birželio 23-iąją – mūsų vestuvių dieną. Taip pat grąžią ir šiltą kaip šiemet, nors ir nelengvą. Šiemet ta proga po darbo dienos apsilankėme mūsų Alma Mater – Vilniaus Universiteto Botanikos sode Kairėnuose. Tvarkant archyvą aptikau Gabijos Petrauskienės, tuometinės Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Birželio 3-iosios Sąjūdis – Tautos susitelkimas

Birželio 3-iosios Sąjūdis – Tautos susitelkimas   „Pirmoji Sąjūdžio linija jau beveik išguldyta. Išliko tik tie, kurie išsižadėjo jo moralinės laikysenos kodekso“, 1991 m.„Į Nepriklausomybę reikia žiūrėti rimčiau ir skaudžiau – ji neturėtų tapti vienos šeimos ar šeimos draugų nuosavybe“, 1992 m. Poeto ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos nario Marcelijaus Martinaičio dienoraščių mintys[1]   Skaityti toliau …

Regina Vaišvilienė. Gydytojai – Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-čio metaiJie buvo Aušros ir Varpo pakylėti    Gydytojai – Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai (1920–1922)   „Lietuvių tautos gyvenime gydytojai yra įdėję didelį indėlį. Spaudos draudimo laikais daugelis jų buvo bendradarbiais, spaudos išlaikytojais ir jos platintojais, lietuvybės žadintojais. Politiniame ir kultūriniame darbe, nepriklausomą Lietuvą atstatant ir nepriklausomybės laikotarpiu, gydytojai yra Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. „Nr.21” (Mito apie Atkuriamąjį Seimą paneigimas), 2020.02.02 (papildyta video)

„Nr.21” (Mito apie Atkuriamąjį Seimą paneigimas)   2020-01-30 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidaryta Lietuvos valstybės atstatymo 30-čio paminėjimo paroda „Nr. 21“. Parodos atidaryme dalyvavo ir pasisakė ne tik parodos idėjos autorius Lietuvos Perstvarkymo Sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės narys Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, kiti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – buvęs LR Skaityti toliau …