Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl LVT Visuotinio susirinkimo

Lietuvos Visuomenės TarybosPranešimas spaudai   Š.m. gegužės 20d. Šiaulių raj. esančioje „Žemaitiškoje sodyboje“ įvyko pakartotinis Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) Visuotinis susirinkimas. Į sodybą atvyko 13 LVT narių, nuotoliniu būdu prisijungė 7 LVT nariai. Šiam susirinkimui kvorumo nereikėjo, todėl 13val. susirinkimas prasidėjo. Pradžioje į LVT buvo priimti penki nauji nariai: Donatas Pikelis, Tautvaldas Striška, Edvardas Kuvikas, Skaityti toliau …

LVT Pranešimas dėl pakartotinio LVT narių Visuotinio susirinkimo šaukimo 2023.05.20

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos PRANEŠIMAS 2023-05-13-tą šauktas Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), k.304973418, Visuotinis susirinkimas neįvyko dėl nesusirinkusio kvorumo(1/2+1). Užsiregistravo tik 13 LVT narių iš 176 šiuo metu registruotų. Tokiu atveju pagal LVT įstatus 2023-05-20, 13:00 šaukiamas pakartotinis LVT Visuotinis susirinkimas, kuriame kvorumas nebus reikalingas. Pagal 2023.04.26 d. įvykusio LVT Valdybos posėdyje priimtą sprendimą Susirinkimas įvyks Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos Pranešimas dėl šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos PRANEŠIMAS   Asociacija Lietuvos visuomenės taryba (LVT), k.304973418, 2023-05-13 d. 11 val. 30 min. šaukia eilinį LVT narių Visuotinį susirinkimą. Sprendimas priimtas 2023.04.26 d. LVT Valdybos posėdyje. Susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu. Susirinkimo dienotvarkė: 11:30-12:00 Dalyvių registracija 1. Asociacijos 2022 m. veiklos ataskaita: 1.1 LVT metinės finansinės ataskaitos (be kasos operacijų); 1.2 2022 Skaityti toliau …

LVT Valdybos nariui Taurui Jakelaičiui – 60!

  Šiandien, vasario 10d., Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariui, vienam aktyviausių LVT kūrėjų, ne tik balsavusių už jos įkūrimą, bet ir prisidėjusiam prie įstatų kūrimo, organizacijos registravimo ir netgi aukojusio savo pinigus visiems formalumams atlikti Taurui Jakelaičiui suėjo 60 metų!   Ta proga Lietuvos Visuomenės Tarybos nariai sveikina savo aktyvųjį kolegą gražaus jubiliejaus proga, linki jam Skaityti toliau …

Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba pranešimas spaudai, 2022.01.23

                                  Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba pranešimas spaudai 2023-01-23 Vilnius   Civilinėje byloje Nr.2-122-808/2022 įsiteisėjusia 2022-12-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dalimi nustatyta, kad: – Kazys Serbenta ir Zenonas Andrulėnas nėra Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT) nariai; – šių asmenų naudojamas Skaityti toliau …

Šiandien Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, LVT Valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos gimtadienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą, Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos Pirmininką dr. Zigmą Vaišvilą su gražiu 66-erių metų gimtadieniu.  Visi jį puikiai pažįstame, daugelis dar iš jaunystės laikų, kada Zigmas aktyviai dalyvavo Lietuvos išsivadavimo iš tuometinės Tarybų Sąjungos kovoje, matėme jo energiją, intelektą ir stiprią aurą, kuri mums visiems paliko neišdildomą įspūdį. Skaityti toliau …

Dėl lėšų, surinktų š.m. gruodžio 13d. mitingo muzikiniam apipavidalinimui.

Dėkojame visiems, kurie paaukojo pinigų š.m. gruodžio 13d. mitingui rinktoms lėšoms dėl renginio muzikinio apipavidalinimo, reikalingoms sumokėti asociacijai LATGA, bei kitų mitingo reikmių. Kadangi mitingas neįvyko, organizatoriai priėmė sprendimą pinigus grąžinti visiems aukojusiems. Nebent kas nors iš jų pareikštų pageidavimą kitaip panaudoti jų paaukotas lėšas. Plačiau apie tai LVT narių Tauro Jakelaičio ir Nendrės Černiauskienės Skaityti toliau …

LVT žvilgsniu. Pavadinti „fašistuke nenusisekusia“ – GRAŽU?

Lietuvos Visuomenės Tarybos narė Nendrė Černiauskienė papuolė į keistą situaciją. Natūraliai įsiterpusi į Seimo nario Mato Maldeikio pasisakymą socialiniame tinkle apie Lietuvos piliečius, bandančius įvairiais būdais, visuomenine veikla, mitingais ir panašiais paveikti valdžios veiksmus, ji Seimo nario Mato Maldeikio buvo lyg kupranugario apspjauta, pavadinta „nenusisekusia fašistuke“, negana to pavaryta lauk iš komentarinės diskusijos. Ar tai Skaityti toliau …

Metai be Eugenijaus Palioko. Lietuvos Visuomenės Taryba.

Lygiai prieš metus, 2021.12.09 lyg perkūnas iš giedro dangaus (o tiksliau gruodžio dangaus) visus apskriejo žinia apie matematikos mokslų daktaro, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docento, vieno iš Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjo, LVT Valdybos nario Eugenijaus Palioko mirtį. Net ir nepažinoję jo, bet girdėję apie jį sureagavo taip, lyg tai būtų juos palietusi žinia. Man paskambino Skaityti toliau …

LVT Kreipimaisi į LR Generalinę prokurorę ir Vilniaus m. administracijos direktorių Dėl viešo intereso gynimo, 2022.11.15

                                                             Lietuvos Respublikos Generalinei prokuroreiNidai Grunskienei Kopija:Lietuvos Respublikos PrezidentuiLietuvos Respublikos VyriausybeiLietuvos Respublikos SeimoŽmogaus teisių komitetui Dėl viešo intereso gynimo 2022 m. lapkričio 15 d.Vilnius Pranešame, kad Skaityti toliau …