2021 m. birželio 30 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „VRK sprendimai dėl referendumų“

2021 m. birželio 30 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „VRK sprendimai dėl referendumų“ Spaudos konferencijoje dalyvauja dviejų referendumo iniciatyvinių grupių atstovai Š.m. birželio 29 dieną Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) svarsto š.m. birželio 15 dieną pateiktas dvi referendumų iniciatyvas. Abi referendumų iniciatyvinės grupės kreipėsi Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos Pranešimas spaudai dėl 2021.06.29-tos dienos VRK posėdžio

                    Lietuvos visuomenės tarybos Pranešimas spaudai 2021-06-28 Vilnius Š.m. birželio 29 d. 16.15 val. posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija svarstys š.m. birželio 15 dieną pateiktas dvi referendumų iniciatyvas. Abi referendumų iniciatyvinės grupės kreipėsi į VRK paskutiniąją dieną, kada VRK pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą per 15 Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenes Tarybos pranešimas spaudai dėl 2021.06.19-os dienos Visuotinio susirinkimo

Lietuvos Visuomenes Tarybos pranešimas spaudai Vilnius, 2021.06.20 Pranešame, kad š.m. birželio 19 d.  įvyko pakartotinas LVT Visuotinis susirinkimas, kuris 2021.06.12-tą neįvyko dėl kvorumo trūkumo. Pagal asociacijos įstatų 21-ą straipsnį, neįvykus pirmam susirinkimui, ne vėliau kaip per dvi savaites kviečiamas pakartotinas susirinkimas, kuriam kvorumo jau nereikia. Susirinkimas vyko mišriu būdu. Kas galėjo, vyko į LVT narės Skaityti toliau …

LVT inicijuojami referendumai: Seimo rinkimų referendumas

Seimo rinkimų referendumas 2021-06-15 Vilnius Privalomame referendume siūloma priimti konstitucinį įstatymą dėl Seimo rinkimų. Tautos TAIP šiam įstatymui pakeistų Seimo rinkimų sistemą, pašalintų Konstitucijos 55 straipsnio  pažeidimą dėl lygiateisiškų Seimo rinkimų. Po šio konstitucinio įstatymo priėmimo vyktų pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą įstatymą. Lygiateisiai Seimo rinkimai vyktų tik 141 vienmandatėje apygardoje. Rinkimų išlaidas apmokėtų valstybė Skaityti toliau …

LVT inicijuojami referendumai: Referendumas dėl 100 000 rinkėjų parašų referendumui inicijuoti

Referendumas dėl 100 000 rinkėjų parašų referendumui inicijuoti 2021-06-15 Vilnius Privalomame referendume siūloma priimti konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio ir 147 straipsnio pakeitimų. Tautos TAIP šiam įstatymui leistų skelbti referendumą, surinkus 100 000 rinkėjų parašų. Tai – viena Žemės referendumo nuostatų, kurias tinkamai įgyvendinti Tautai neleido valdžios manipuliacijos 2014 metais. Konstitucinio Teismo Skaityti toliau …

2021 m. birželio 16 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „Inicijuojami referendumai“ (Tiesioginė transliacija)

2021 m. birželio 16 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „Inicijuojami referendumai“ Spaudos konferencijoje dalyvauja dviejų referendumo iniciatyvinių grupių atstovai Birželio 15 dieną Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) teikiamos dvi referendumų iniciatyvos. Tai daroma paskutiniąją dieną, kada VRK pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą per Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Sąjūdžio nukryžiavimas (Už Vytautą Landsbergį parašyta Siaubiamiškio pasaka Nr.8. Paskutinioji)

Sąjūdžio nukryžiavimas (Už Vytautą Landsbergį parašyta Siaubiamiškio pasaka Nr.8. Paskutinioji)   Sakoma, kad Jėzus Kristus gyveno 33 metus. Ir buvo nukryžiuotas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui – taip pat 33 metai. Ar jis jau nukryžiuotas? 2008 metais Sąjūdžio 20-metis dar buvo šventė. Tikra, nuoširdi. 1988 metų lapkričio 25 dieną Vytautą Landsbergį išrinkome Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.7 „Tu kaltas! Tai tu kaltas!“ (visai vaikiška pasaka prieš miegą)

Siaubiamiškio pasaka Nr.7 „Tu kaltas! Tai tu kaltas!“ (visai vaikiška pasaka prieš miegą)   Mūsų Didysis Pasakorius vis dar neišleidžia prisižadėtos pasakų knygos „Siaubiamiškio pasakos“, kurios sukūrimą Lietuvos kultūros taryba 2020 metais pripažino vertu pandemijos metų stipendijos. Bandžiau jam padėti. Parašiau šešias Siaubiamiškio pasakas, bet knygos vis dar nėra. Nusprendžiau prieš naktį vaikučiams paporinti dar Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos KREIPIMASIS DĖL VALSTYBĖS SUSIGRĄŽINIMO

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS KREIPIMASIS DĖL VALSTYBĖS SUSIGRĄŽINIMO   Lietuvos valdžios funkcijas vykdantys asmenys peržengė ribą. Tai tapo atvira patyčia iš Tautos ir Tautos naikinimu. Valdžios pareiškimas, kad ją kažkas išrinko, nereiškia, kad būdami valdžioje jie gali daryti, ką nori. Konstitucijos 5 straipsnis nurodo, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Konstitucijos, kurią Skaityti toliau …

2021 m. gegužės 14 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos visuomenės tarybos spaudos konferencija Seime „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“ (Tiesioginė transliacija“)

2021 m. gegužės 14 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos visuomenės tarybos spaudos konferencija Seime „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“   Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos valdybos nariai Tauras Jakelaitis ir Stanislav Ladinskij Lietuvos valdžios funkcijas vykdantys asmenys peržengė ribą. Tai tapo atvira patyčia iš Tautos ir Tautos naikinimu. Valdžios Skaityti toliau …