Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos nušalinimo, 2020-09-28

                             Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-28, Vilnius Vyriausiosios rinkimų komisijos nušalinimas   Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į LR VRK 2020 m. rugsėjo 5 d. reikalavimu ištirti Respublikos Prezidento iniciatyva š.m. rugsėjo 3 d. sušauktą renginį Valdovų rūmuose. Renginio metu Prezidentas Gitanas Nausėda atvirai parėmė Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, 2020-09-26

                            Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-26, Vilnius Neliečiamųjų kasta LR Seimo rinkimuose   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusios Lietuvos liaudies partijos skundą dėl LR VRK neveikimo dėl 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimo ištirti š.m. Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 2020-09-25

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-25, Vilnius Neteisėtai vykstantys LR Seimo rinkimai   Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK neveikimo. LR VRK neatsako į 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, 2020-09-20

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai Vilnius, 2020-09-20 Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo Tautos susitelkimui  politinę platformą šiuose rinkimuose suteikusios Lietuvos liaudies Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos Liaudies Partijos kelių narių neregistravimo į Seimo rinkimus, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo valdybos sprendimo nesuteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai Kovo 11-osios salės, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Ar Seimo pirmininko veikla susijusi su Seimo veikla? Seimo valdyba persigalvojo ir nesutiko suteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai salės Seime. Prieš tai buvo siūlytas Seimo lankytojų centras, kuriame dėl COVID-19 leidžiama dalyvauti 35 asmenims. 12 min. trukusiame 2020-09-16 d. posėdyje šiam klausimui pakako 1 min. – Seimo pirmininkas Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai „Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose“, 2020-09-12

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-12 Vilnius Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose   2020-09-11 d. posėdyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo bylą pagal  Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš LR Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl jo neregistravimo kandidatu vienmandatinėje apygardoje LR Seimo rinkimuose. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ir nagrinėjimui priimtas Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo Kovo 11-ios salės rezervavimo, 2020-09-11

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-11 Vilnius   Lietuvos Visuomenės Taryba gavo LR Seimo valdybos atsakymą dėl Kovo 11-osios salės Seime suteikimo šios organizacijos visuotiniam narių susirinkimui šeštadienį 2020 m. rugsėjo 19 d. LR Seimo valdyba mūsų organizacijai pasiūlė Seimo lankytojų centrą. Seimo kanceliarija paaiškino, kad Seimo lankytojų centre telpa apie 70 žmonių, tačiau Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių, 2020-09-10

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-10 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį artėjantiems LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys turi būti skirtas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. 2020-09-11 d. 13.30 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose, 2020-09-04

                             Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-04, Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į VRK dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose. Konstitucijos 55 str. užtikrina LR piliečiams lygias teises būti išrinktiems Seimo nariais, Konstitucijos 29 str. ir Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 6 d. nustato, kad tiesioginiai arba netiesioginiai LR piliečių rinkimų teisės apribojimai draudžiami. Skaityti toliau …