LVT OK. Dėl naujai kuriamos Teisingumo darbo grupės iniciatyvų.

Gerbiamieji, 2018-10-13 d. vykusio LVT OK posėdžio metu buvo priimti nutarimai 4 darbotvarkės klausimais (žr. šio Pranešimo pabaigoje) ir priimtas sprendimas paskelbti šį Pranešimą kaip aiškinamąjį raštą, be kurio priimti nutarimai būtų sunkiai suprantami visuomenei: 2018-09-22 d. esame svarstę klausimą dėl Eugenijaus Palioko pašalinimo iš LVT OK narių tarpo, o 2018-09-29 d. esame priėmę sprendimą Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto Kvietimas

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto Kvietimas   Išreikšdami didelį susirūpinimą tuo, kad Lietuvos valstybė yra patekusi į gilią demografinę krizę ir iki šiol joje nėra jėgos, pajėgios atitinkamai reaguoti į šią situaciją bei šios krizės įveikimą paskelbti pirmaeiliu šalies uždaviniu, kviečiame visus bendrapiliečius ir už Lietuvos ribų esančius žmones, kuriems Lietuva yra gimtasis kraštas: prisiminti Skaityti toliau …

Eugenijus Paliokas. Kreipimasis į Lietuvos Europarlamento narius

Praėjusios šventinės savaitės Lietuvoje fone, deja, Europos parlamente buvo balsuojama už autorinių teisių interneto erdvėje sugriežtinimą, norint įvesti „nuorodų“ mokestį ir „įkėlimo filtravimo“ nuostatas taip vadinamoje Autorinių teisių direktyvoje, tuo apsunkinant informacijos apsikeitimą tarp interneto skaitytojų. Į tai 2018m. liepos 4d. sureagavo Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto narys doc.dr. Eugenijus Paliokas, išsiuntęs žemiau pateiktą kreipimąsi Skaityti toliau …

Antanas Andziulis. Konferencijos „Pilietinė savivalda Lietuvoje“ pranešimų santrauka (Šiauliai, 2018-07-06)

Įdedame Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto nario Antano Andziulio organizuotos konferencijos „Pilietinė savivalda Lietuvoje“, kuri įvyko 2018m. liepos 6d. Šiauliuose kaimo sodyboje „Žemaitiška pastogė“, pranešimų santrauką. Redaktorius.   Konferencijos „Pilietinė savivalda Lietuvoje“  (Šiauliai, 2018-07-06) pranešimų santrauka   Gintautas Lukošaitis (Šiaulių miesto taryba),  „Pilietinė savivalda: poreikis ir įgyvendinimas“: Šiaulių infrastruktūra apskaičiuota 200 000 gyventojų. Jei emigracija Skaityti toliau …

Zenonas Jurgelevičius. KAIP IŠ MŪSŲ ATĖMĖ ŽEMĘ

Prisistatymas: Aš, Zenonas Jurgelevičius, nuo 1991 metų pradžios pradėjau aktyviai dirbti tuo metu gausiose visuomeninėse organizacijose, tokiose kaip Lietuvos Žemės Savininkų Sąjunga, Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacija, Lietuvos Jungtinių Tautų Asociacija. Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva posovietinėje Lietuvoje kuriant Lietuvos žmogaus teisių centrą buvau pakviestas tapti (ir tapau) to centro nariu. Buvau išrinktas LŽSS ir LŽTGA Skaityti toliau …

Aldona Marija Gedvilienė. SĄJŪDŽIO 30-METIS IR JO PRASMĖ

Iš esmės baigdami Sąjūdžio 30-io progai skirtų straipsnių seriją, spausdiname dar vienos Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto narės, vienos iš pagrindinių Lietuvos Visuomenės Tarybos įkūrimo idėjos autorių, Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės straipsnį, skirtą dabar Lietuvoje Sąjūdžio 30-ies metų fone besiformuojančių visuomeninių judėjimų sąveikai, siūlant joms apsijungimą lygiateisiais pagrindais, sušaukus Lietuvos Visuomenės Tarybą, Skaityti toliau …

Panevėžio Forumas. ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ

ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ IR  KVIETIMAS VIENYTIS!!!                 SVEIKINAME VISUS SU LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO 30-ČIU !      Atėjo laikas pasakyti viešai, kad toliau su dabartine nusikalstama valdžia kartu jau nebešvęsime, o ir gyventi su tokia valdžia kartu jau nebegalime…, o kodėl paanalizuokime :     3-trys dešimtmečiai NEPRIKLAUSOMYBĖS! O kas darosi??? JUMS pateikiame dalelę statistinės informacijos iš 30-ties Sąjūdžio Skaityti toliau …

Eugenijus Paliokas. TAMPAME KASTŲ VALSTYBE?!

Šių metų birželio 2d., Sąjūdžio 30-ies metų jubiliejaus išvakarėse Gedimino prospekte teko savo akimis išvysti simptomišką, galintį kažkiek įvertinti Lietuvos visuomenės būklę šiomis dienomis renginį. Visas Gedimino prospektas iki pat Žvėryno tilto buvo užtvindytas po tris eilėje naujutėlaičiais džipais, atseit, papuoštais Lietuvos valstybine atributika. Ir viskas Seimo pašonėje. Kas tai, renginys, skirtas artėjančiam Sąjūdžio jubiliejui, Skaityti toliau …

SVEIKINAME VISUS SU SĄJŪDŽIO 30-TIES METŲ JUBILIEJUMI!

Kaip bebūtų, birželio 3-iąją visi 1988-ais metais jau buvę sąmoningais dar tuometinės Lietuvos TSR piliečiais gali nuoširdžiai pasveikinti vieni kitus. Niekas nežinojo, kad taip išeis. Tada mes džiaugėmės daugelis pirmą kartą gyvenime pamatę tarpukario Lietuvos valstybinę vėliavą, dabartinę trispalvę, nevaržomai naudojamus tiek spaudoje, tiek plakatuose Gedimino stulpus, be abejo, Vytį, šuoliuojantį raudoname šilkiniame audekle. O Skaityti toliau …

Kazimieras Juraitis ir Antanas Andziulis. POŽIŪRIŲ PERŽIŪRA

Sveiki. Noriu atkreipti visų dėmesį į labai įdomų mano dviejų bičiulių, bent aš juos tikrai tokiais nuoširdžiai laikau, pokalbį. Ir į ne rafinuotą jų minčių išsirangymą, kalbos pobūdį, net ir ne turinį, o į juo pačius. Mes esame 1961-ų metų gimimo, tų pačių metų, kada į kosmosą pakilo pirmasis Žmogus, dabar visų taip keikiamos Rusijos, Skaityti toliau …