Kęstutis K.Urba. CANCAN MOKESČIŲ REFORMOS FONE

MOKESČIAI arba ĮVAIRŪS PROFANIZMAI IR DILETANTIZMAI Mokesčių reforma privalo įsikomponuoti į bendrą reikalingiausių permainų sistemą (jos dalį): ekonomikos efektyvinimas per a) užimtumo didinimą visomis įmanomomis priemonėmis (investicinis klimatas, bendruomenių kooperatyvai trumpai sveiko maisto grandinei…) b) selektyvius pelno mokesčius, investavimą – dotavimą su kaštų naudos analize… didesnis ir geresnis biudžeto surinkimas mokesčių pritaikymu ir ekonomikos „šešėlio“ Skaityti toliau …

ŠVENTVAGIŠKAS AKTAS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJ!

Kaip žinia, šiandieną, 2018.06.25-tos rytą, buvo pastebėtas atliktas šventvagiškas aktas Lukiškių aikštėje, kur iš „Šimtmečio žiedo“ įžūliai, išlaužus dangtį, buvo atidengtos ten prieš kurį laiką įdėtos keturios kapsulės su įvairiomis relikvijomis iš įvairių laikų įvairių vietų, kur vyko lietuvių kovos už Tėvynės laisvę, ir viena iš jų su relikvijų aprašymais pavogta. Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Skaityti toliau …

Česlovas Gedgaudas. STABMELDYSTĖS GROŽIS IR NAUDA

Šią naktį visą Lietuvą nutvieks degančių laužų žiburiai, užtvindys gražiausios iš praeities atėjusios dainos, šoks linksmų ir dvasiškai pakilusių žmonių, o ypač jaunimo šešėliai. Tai bus Rasos šventė, dar kitaip vadinama Joninėmis. Nenagrinėsime šiandien to antrojo pavadinimo, taip pat, kaip ir vardo, kilmės, žinodami, kad tai jau susiję su krikščionybe, nors man, pavyzdžiui, visada buvo Skaityti toliau …

Zenonas Jurgelevičius. KAIP IŠ MŪSŲ ATĖMĖ ŽEMĘ

Prisistatymas: Aš, Zenonas Jurgelevičius, nuo 1991 metų pradžios pradėjau aktyviai dirbti tuo metu gausiose visuomeninėse organizacijose, tokiose kaip Lietuvos Žemės Savininkų Sąjunga, Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacija, Lietuvos Jungtinių Tautų Asociacija. Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva posovietinėje Lietuvoje kuriant Lietuvos žmogaus teisių centrą buvau pakviestas tapti (ir tapau) to centro nariu. Buvau išrinktas LŽSS ir LŽTGA Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. KAIP JIE IR VĖL MUS APGAVO?!

Po gražios ir vasariškai šiltos, persismelkusios žydinčių liepų kvapu, neužgęstančio dangaus fone praėjusios Kultūros nakties, vis dar turinčios tą aukščiausiąjį lietuvišką kokybės ženklą, Kęstutis K.Urba savo naujame straipsnyje su negailestingu chirurgišku šaltakraujiškumu atvėrė kitą su tuo mūsų žmonių darbštumu ir kūrybingumu pridengiamą pūliuojančią ir gangrenuojančią ekonominę, finansinę  bei socialinę valstybės kūno dalį. Kviečiame paskaityti. Redaktorius. Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. GEROVĖS VALSTYBĖ IR KULTŪRA

Sveiki. Šiuo straipsniu pradedame dar vieną jau pastoviu mūsų svetainės autoriumi tapusio Kęstučio K.Urbos opiausias mūsų šiandienos Lietuvoje susidariusias problemas nagrinėjančią seriją. Šį kartą apie kultūros būklę. Redaktorius. GEROVĖS VALSTYBĖ IR KULTŪRA Kultūros rezervas sparčiam bendros gerovės ugdymui greta materialinių veiksnių  yra neabejotinas pažvelgus vien į vaišinimosi  ir svetelių  pamylėjimo „dar ir dar įsipilti“ įpročius. Skaityti toliau …

Aldona Marija Gedvilienė. SĄJŪDŽIO 30-METIS IR JO PRASMĖ

Iš esmės baigdami Sąjūdžio 30-io progai skirtų straipsnių seriją, spausdiname dar vienos Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto narės, vienos iš pagrindinių Lietuvos Visuomenės Tarybos įkūrimo idėjos autorių, Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės straipsnį, skirtą dabar Lietuvoje Sąjūdžio 30-ies metų fone besiformuojančių visuomeninių judėjimų sąveikai, siūlant joms apsijungimą lygiateisiais pagrindais, sušaukus Lietuvos Visuomenės Tarybą, Skaityti toliau …

Panevėžio Forumas. ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ

ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ IR  KVIETIMAS VIENYTIS!!!                 SVEIKINAME VISUS SU LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO 30-ČIU !      Atėjo laikas pasakyti viešai, kad toliau su dabartine nusikalstama valdžia kartu jau nebešvęsime, o ir gyventi su tokia valdžia kartu jau nebegalime…, o kodėl paanalizuokime :     3-trys dešimtmečiai NEPRIKLAUSOMYBĖS! O kas darosi??? JUMS pateikiame dalelę statistinės informacijos iš 30-ties Sąjūdžio Skaityti toliau …

Eugenijus Paliokas. TAMPAME KASTŲ VALSTYBE?!

Šių metų birželio 2d., Sąjūdžio 30-ies metų jubiliejaus išvakarėse Gedimino prospekte teko savo akimis išvysti simptomišką, galintį kažkiek įvertinti Lietuvos visuomenės būklę šiomis dienomis renginį. Visas Gedimino prospektas iki pat Žvėryno tilto buvo užtvindytas po tris eilėje naujutėlaičiais džipais, atseit, papuoštais Lietuvos valstybine atributika. Ir viskas Seimo pašonėje. Kas tai, renginys, skirtas artėjančiam Sąjūdžio jubiliejui, Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. SĄJŪDŽIO SEKLUMA IR FORUMO IDEALIZMAS

SĄJŪDŽIO SEKLUMA IR FORUMO IDEALIZMAS Sekmadienį, 2018 06 03, įvyko du Lietuvos perspektyvai svarbūs lygiagretūs sąjūdiniai plačia prasme renginiai. Senasis oficialusis „Lietuvos Sąjūdis“ suvažiavimą surengė po maloniais savo vėsuma „Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų“ brolių Pranciškonų bažnyčios skliautais. Prof.Vyt.Radžvilo suburtas „Lietuvos forumas“ užplūdo istorinę Mokslų Akademijos salę, kur lygiai prieš trisdešimt metų ir gimė Sąjūdžio Skaityti toliau …