Informacijos ir komunikacijos

Grupės vadovas Egidijus Kaunietis (pirmas iš dešinės)

mob.telefonas: +370 686 60789, el.paštas: egidijuskaunietis@gmail.com