Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ III dalis

„Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius) III dalis   Primityvus ir tiesmukas yra netolimos mūsų Tautos Atgimimo istorijos perrašymas, esant gyviems jos kūrėjams ir dalyviams. Esame gąsdinami ir tais pačiais rusais, kurie mus drąsiai gynė ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ir po 1991 m. sausio 13 d. kruvinųjų įvykių. Veidmainystė be ribų. LPS Seimo Tarybos Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ II dalis

Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius)II dalis   Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas prasidėjo nuo 1988 m. spalio 22 ir 23 d. vykusio LPS Steigiamojo suvažiavimo, išrinkusio ne tik 220 narių LPS Seimą (o šis – 35 narių LPS Seimo Tarybą), sprendimo, kokiu keliu atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Suvažiavimo priimta Rezoliucija Nr. 21 „Dėl rinkimų“ skelbė, kad Sąjūdžio Skaityti toliau …

VIENA LIETUVA sveikina Lietuvą su KOVO 11-ąja

Kodėl mes buvome stiprūs Baltijos kelyje, kuriame niekas mums nenurodinėjo? Gilūs ir tikri buvo mūsų jausmai. Nes mes buvome vieningi – VIENA LIETUVA. Ir dar drauge su Latvija ir Estija. Todėl niekas nedrįso Baltijos kelyje mums nurodinėti. Buvome drauge ir žinojome, ko norime, jautėme savigarbą ir savo jėgą!Jau po savaitės po Baltijos kelio „Atgimimo bangoje“ Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ I dalis

Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius)I dalis   Nuosekliai trinamas iš mūsų atminties Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d., jos įtvirtinimas 1991 m. vasario 9 d. tautos plebiscite, po kurio prasidėjo tarpautinis Lietuvos pripažinimas. 1990 m. kovo 10 d. buvo ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės pirmojo nario poeto Justino Marcinkevičiaus Skaityti toliau …

2022 m. kovo 10 d. 12.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumas tęsiamas. Valstybės išdavikai“

2022 m. kovo 10 d. 12.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumas tęsiamas. Valstybės išdavikai“   Vyksta Piliečių referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumo iniciatyvos sumažinimo iki 100000 piliečių parašų referendumui inicijuoti). Teismo sprendimu ši iniciatyva pratęsta iki 2022-04-20 d. Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Tiesa mus išlaisvina, susitaikymas sutelkia. (pranešimas „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių“ minėjime)

Zigmas Vaišvila. Tiesa mus išlaisvina, susitaikymas sutelkia.  (pranešimas „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ųjų gimimo metinių“ minėjime, 2021.08.19)   2011 m. sausio 12 d. Seime Kovo 11 salėje Lietuvos valstybės gynėjų konferencijoje „Aukščiausioji Taryba – paskutinioji barikada“ skaičiau pranešimą, kuriam pavadinimą suteikiau jau tribūnoje po J.E. vyskupo Sigito Tamkevičiaus kalbos – „Lietuvai reikia meilės tiesoje“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter/sausio_13?p_r=7664&p_k=1&p_d=107015). Manau, Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Lietuvos kiršintojas

Lietuvos kiršintojas   Paaiškėjus, kad galingosios Europos Sąjungos pakraščio siena tarp Lietuvos ir Baltarusijos kiaura, teko prisiminti, kad po 1990 metų kovo 11 dienos mums siekiant tarptautinio Lietuvos pripažinimo Vakarų valstybės reikalavo, kad kontroliuotume valstybės sieną – ir fiziškai, ir ekonomiškai (Z. Vaišvila. Nukrito valstybės parodijos širma, 2021-07-14). Ir tai darėme. Skaudžiai. Būdami beginkliai. Kentėdami Skaityti toliau …

2021 m. birželio 14 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Butkevičiaus spaudos konferencija Seime „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“ (Tiesioginė transliacija)

2021 m. birželio 14 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Butkevičiaus spaudos konferencija Seime „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“   Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo Akto sigantarai kreipiasi į LR Seimo valdybą dėl dingusių svarbių dokumentų 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba atstatė ir pradėjo realizuoti Lietuvos valstybės suverenitetą. Skaityti toliau …

2021 m. kovo 17 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Irenos Andrukaitienės, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kovo 11 dienos Seimo akibrokštas Tautai ir Valstybės Nepriklausomybės idėjai.“

2021 m. kovo 17 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Irenos Andrukaitienės, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kovo 11 dienos Seimo akibrokštas Tautai ir Valstybės Nepriklausomybės idėjai.“ Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo valdybą ir Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisiją dėl 2021 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos Skaityti toliau …

Eugenijus Paliokas. 2021-ųjų metų Kovo 11-oji

2021-ųjų Kovo 11-oji Kokia ji? Prisiminkim 1990-ųjų Kovo 11-ąją.  Ją „paskubino“ 1990-ųjų vasario 24-sios rinkimų LTSR Aukščiausios Tarybos (AT) tų pačių metų kovo 11-ąją išrinktas tosios AT Prezidiumo pirmininku Vytautas Landsbergis, dabar save vadinantis Aukščiausiu valstybės pareigūnu. Skubino, nes, esą, Maskvoje ruošiamasi užkirsti kelią tokiai galimybei išrenkant pirmąjį TSRS prezidentą. Suspėjome, o mūsų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Skaityti toliau …