2024 m. sausio 24 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kas dangsto Joną Axel Ohmaną (Oehman)?“

2024 m. sausio 24 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kas dangsto Joną Axel Ohmaną (Oehman)?“ Spaudos konferencijoje dalyvauja TV-eteris redaktorius ir Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narys Donatas Pikelis. Dalyvauti kviečiamas ir Valdas Tutkus, su kuriuo Zigmas Vaišvila kreipėsi į prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Jono Axel Ohmano Skaityti toliau …

2024 m. sausio 19 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ar be Tautos sprendimo atiduosime Lietuvos Respubliką ir Pasaulio sveikatos organizacijai?“

2024 m. sausio 19 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ar be Tautos sprendimo atiduosime Lietuvos Respubliką ir Pasaulio sveikatos organizacijai?“   Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos valdybos nariai ir kviečiami dalyvauti 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviai, kurie kviečiami pasirašyti įsipareigojimą jų išrinkimo Respublikos Prezidentu atveju neteikti Skaityti toliau …

2024 m. sausio 17 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ar turime teisę skelbti, kad galima pažeisti Konstituciją?“

2024 m. sausio 17 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ar turime teisę skelbti, kad galima pažeisti Konstituciją?“ Spaudos konferencijoje dalyvauja prof. dr. Eduardas Vaitkus. 2023 m. gruodžio 4-18 d.d. Z. Vaišvila ir E. Vaitkus paskelbė penkių dalių straipsnį apie Lietuvos valstybės susigrąžinimą 1988-1991 metais ir praradimą 2003-2004 metais. 2023-12-29 Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Seimo akibrokštas Sausio 13-osios Lietuvai.

Seimo akibrokštas Sausio 13-osios Lietuvai   2023 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamentas priėmė 267 ES sutarčių pakeitimų projektą (www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0427_EN.html), kuriuo pradėjo procedūrą dėl centristinės Europos supervalstybės sukūrimo, nacionalinių valstybių faktinio panaikinimo. Šis tikslas buvo paskelbtas dar 1992 m. vasario 7 d. Mastrichto sutartimi dėl politinės Europos Sąjungos sukūrimo. Sutarčių pakeitimais atimama valstybės narės veto Skaityti toliau …

2024 m. sausio 12 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl slepiama tiesa apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir 1991 m. sausio įvykius?“

2024 m. sausio 12 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl slepiama tiesa apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir 1991 m. sausio įvykius?“ Spaudos konferencijoje dalyvauja Sausio 13-osios medaliu apdovanotas Ričardas Savickas, 1991 m. sausio 13-osios naktį vadovavęs Lietuvos milicijos beginkliams kursantams, prie Vilniaus TV bokšto skyrusiems mūsų žmones nuo puolančiųjų TSRS Skaityti toliau …

2024 m. sausio 5 d. 11.00 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl Lietuvos Respublika skelbiama Europos Sąjungos nare, nors iš neteisės teisė neatsiranda?“

2024 m. sausio 5 d. 11.00 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl Lietuvos Respublika skelbiama Europos Sąjungos nare, nors iš neteisės teisė neatsiranda?“ Spaudos konferencijoje dalyvauja prof. dr. Eduardas Vaitkus   2023 m. gruodžio 4-18 dienomis Z. Vaišvila ir E. Vaitkus paskelbė penkių dalių straipsnį apie Lietuvos valstybės susigrąžinimą Skaityti toliau …

ekspertai.LIVE. Kodėl VOKIEČIŲ brigada, o ne, pavyzdžiui, prancūzų, rumunų ar lenkų? Klausimai tiesiog apipylė Nepriklausomybės akto signatarą Zigmą Vaišvilą.

Ir iš tikrųjų, kodėl praeitų metų svarbiausiu politiniu įvykiu paskelbtas dar neįvykęs Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje? Kodėl, būtent, Vokietijos, keliančios įvairias istorines asociacijas. Nepriklausomybės nuo jos išsikovojimas 1918m., iki šiol nedenonsuota 1939m. Klaipėdos krašto perdavimo Trečiajam Reichui sutartis, iki šiol taip ir Vokietijos nepaneigtas 1939m. rugpjūčio 23d. Ribentropo-Molotovo pakto galiojimas, pagal kurio pirminį variantą Lietuva Skaityti toliau …