ekspertai.LIVE. Kodėl VOKIEČIŲ brigada, o ne, pavyzdžiui, prancūzų, rumunų ar lenkų? Klausimai tiesiog apipylė Nepriklausomybės akto signatarą Zigmą Vaišvilą.

Ir iš tikrųjų, kodėl praeitų metų svarbiausiu politiniu įvykiu paskelbtas dar neįvykęs Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje? Kodėl, būtent, Vokietijos, keliančios įvairias istorines asociacijas. Nepriklausomybės nuo jos išsikovojimas 1918m., iki šiol nedenonsuota 1939m. Klaipėdos krašto perdavimo Trečiajam Reichui sutartis, iki šiol taip ir Vokietijos nepaneigtas 1939m. rugpjūčio 23d. Ribentropo-Molotovo pakto galiojimas, pagal kurio pirminį variantą Lietuva įėjo į Vokietijos interesų zoną… Visi šie klausimai ir atsakymai ekspertai.LIVE 2024.01.03 laidoje su Nepriklausomybės akto signataru Z.Vaišvila ir A.Naku.