Kęstutis K.Urba. SUVOKTI PROBLEMAS BEI IŠŠŪKIUS SISTEMIŠKAI

Pagaliau! Pagaliau visuomenė atkreipė dėmesį į būtent Jai skirtą svetainę ir pradėjo rodyti norą bendradarbiauti. Džiaugiamės gavę pirmąjį, tikrai analitinį, siūlantį aukščiausių Valstybės valdymo organų darbo struktūrinio ir profesionalaus lygio pakėlimo būdus Gerb.Kęstučio straipsnį ir, nieko nelaukdami, jį publikuojame.(Red.pastaba) Garsi indų pasaka apie septynis neregius, kurie, pačiupinėję dramblį, skirtingai aiškino, kas jis esąs, yra kaip Skaityti toliau …

Eugenijus Paliokas. PADĖTIES ĮVERTINIMAS – 2018.03.10, Karininkų Ramovė, Vilnius.

KARININKŲ RAMOVĖ, VILNIUS 2018 03 10 Eugenijus Paliokas, doc. dr. Vietoj Moto: Democracy Is Demo Version Of The Timocracy. I. Dabartinės padėties įvardijimas jos negražinant Nykstame sparčiausiai pasaulyje. Oficialiosios valdžios (įstatymų leidybos, ūkio valdymo, teisėtvarkos) vadeles atidavėme užsienin. Pinigų emisijos teisę ir jų tekėjimo priežiūros teisę irgi perdavėme užsienin. Mentalinį (pasaulėžiūros) modelį PRARADOME IR TINGIME ATSIIMTI (Lietuvoje pagal įstatymą veikia 9 Skaityti toliau …