Eugenijus Paliokas. PADĖTIES ĮVERTINIMAS – 2018.03.10, Karininkų Ramovė, Vilnius.

KARININKŲ RAMOVĖ, VILNIUS

2018 03 10

Eugenijus Paliokas, doc. dr.

Vietoj Moto:

Democracy Is Demo Version Of The Timocracy.

I. Dabartinės padėties įvardijimas jos negražinant

 1. Nykstame sparčiausiai pasaulyje.
 2. Oficialiosios valdžios (įstatymų leidybos, ūkio valdymo, teisėtvarkos) vadeles atidavėme užsienin.
 3. Pinigų emisijos teisę ir jų tekėjimo priežiūros teisę irgi perdavėme užsienin.
 4. Mentalinį (pasaulėžiūros) modelį PRARADOME IR TINGIME ATSIIMTI (Lietuvoje pagal įstatymą veikia 9 religinės bendruomenės: 2 katalikų, 2 evangelikų, 2 stačiatikių, 2 judėjų, 1 musulmonų – lietuvių/pagonių nėr, nes, įsivaizduokit, LIETUVIAI LIETUVOJ NEIŠLAIKĖ TRADICIJOS:) – KAIP MATOT, „TRADICIJĄ LIETUVOJ IŠLAIKĖ” TIK ABRAOMINĖS RELIGIJOS.
 5. Praradome jaunimo pasitikėjimą Lietuva.
 6. Praradome netgi savąjį mūsų pačių istorijos supratimą.
 7. Prarandame sąvąją mokyklą (švietimo sistemą).
 8. Prarandame savo simbolius.
 9. Esame verčiami kalbėti svetimąja kalba („tarptautiniai” žodžiai).
 10. Praradome ir „perestroikos”iškovojimą – VIEŠUMĄ.
 11. Teisėtvarka visiškai išsigimė (VALDŽIA NESILAIKO SAVO PAČIOS ĮSTATYMŲ, spec. liudytojai, TURINTYS TEISĘ MELUOTI).
 12. VALDŽIA TAPO PARAZITINE.

Intarpas (skirtas  pademonstruoti mentalinio ir materialinio darinio vientisumo svarbą):

R:  Slowo Panskie (Dievo Žodis), Panstwo (Valstybė, Visuomenė), Panowie (Visuomenės Nariai) .

Lenkija Jogailos vedybų su Jadvyga laikais buvo 10 kartų mažesnė už Lietuvą.

O dabar?

Kai Kas Sukonstravo Šitokį Vientisumą.

II. Esminiai („tolimieji”) siekiai

 1. Atkurti mūsų, Lietuvių, istoriją, vadovaujantis savuoju, o ne svetimųjų primestu,  požiūriu.
 2. Mūsų ilgalaikio istorinio traukimosi priežastis išsiaiškinti ir įvardinti (pralošėm pinigų eksponente paremtai civilizacijai, naikinančiai aplinką ir VEIKIANČIAI KLAJOKLIŲ PRINCIPU – vis persikeliančiai į „naujas ganyklas”).
 3. Suformuluoti JAUNIMUI PATRAUKLIĄ bekompromisinių protėvių praeities kovų ir ateities plėtros viziją.
 4. Sukurti esminius senuosius principus (Dualistinis Pasaulio Supratimas, Po Savęs Palik Nenuengtą Pasaulį Ateities Kartoms) išlaikančią šiuolaikišką pasaulėžiūrą.
 5. SUKURTI SAVĄ, VISUOMENĖS VALDOMĄ, VIEŠĄ TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SISTEMĄ.
 6. Sukurti Dualistinę Valdymo Sistemą.

III.  Pirmaeiliai uždaviniai

 1. PASIEKTI JAUNIMĄ, PATRAUKTI JĮ SAVO PUSĖN.
 2. NUSTOTI SAVE MENKINTI.
 3. SUKURTI SAVO ŽINIASKLAIDĄ.
 4. ATKURTI ŠVIETIMĄ. PADĖTIS ŠVIETIMO SISTEMOJE PASIBAISĖTINA. ŠVIESTI VISUOMENĘ VISAIS KLAUSIMAIS IR VISAIS ĮMANOMAIS KANALAIS.
 5. ATKURTI ELEMENTARŲ TEISINGUMĄ.
 6. MOKESČIŲ SISTEMĄ KEISTI KEIČIANTIS FINANSŲ SISTEMAI.
 7. PASINAUDOTI pasaulyje vykstančia FINANSŲ REVOLIUCIJA (PALŪKANINIAI PINIGAI ATGYVENO, Bitcoin Foundation įkūrėjas Jon Matonis, JAV prezidento Trump’o vyr. bankų prižiūrėtojas Keith Noreika – LIETUVIŲ KILMĖS.)
 8. NAUDOTIS MODERNIOMIS ŪKININKAVIMO BEI KOOPERACIJOS FORMOMIS.
 9. ATKURTI  SAVIVALDĄ.  PRADĖTI NUO APAČIOS, PO TO  IKI PAT VIRŠAUS.
 10. ĮGYVENDINTI VIEŠUMO PRINCIPĄ. VIEŠĖ.
 11. APJUNGTI LIETUVOS VISUOMENĘ BEI EMIGRACIJOJE ESANČIUS LIETUVIUS
 12. VEIKTI VADOVAUJANTIS KONSTITUCIJA.
 13. SUŠAUKTI SUVAŽIAVIMĄ, RINKSIANTĮ LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBĄ.