Pilietinės Savivaldos Sąjunga. PILIETINĖ SAVIVALDA – LIETUVOS KLESTĖJIMO GARANTAS

Lietuvai įžengus  į savo valstybingumo atkūrimo antrąjį šimtmetį ir mes –  visi piliečiai, visi lietuviai – nuo prezidento iki eilinio,  jį pradėkime kitaip –   pasijuskime vieninteliais, pilnateisiais Lietuvos šeimininkais, supraskime, kad  tik visiems solidariai dalyvaujant Lietuvos ateities kūrime, Lietuva gali tapti visiems vienodai teisinga, vieninga ir klestinti. Susitelkime ir imkimės veiksmų.

Klydome leisdami mūsų išrinktiesiems jų susikurtais įstatymais atsiriboti nuo Tautos – nuo pilietinės visuomenės – nuo rinkėjų, leidome diktatoriškai valdyti šalį, priiminėti  sprendimus  Tautos – visų mūsų – vardu, dažnai  neatitinkančius Tautos valią ir interesus.   Klydo mūsų išrinktieji,  pervertino savo jėgas, galimai manydami, kad Tautos teisių pasisavinimas  bus naudingas Lietuvai.  Klydome visi, todėl nekaltindami vieni kitų bendromis jėgomis ištaisykime klaidas.  Atmeskime  mintį, kad išrinkus tinkamus deputatus, jie be mūsų, už mus,  mums visiems sukurs gerovės Lietuvą.   Tai jau 28 – eri metai, nepateisinantys mūsų vilčių . 28 -erius metus rinkome geriausius, bet situacija negerėja.  Negerėja, nes  veikianti nedemokratiška rinkimų ir atstovavimo (neatstovavimo) sistema prilygsta spąstams,  kuriuose  jau trečias dešimtmetis merdi Lietuva. 

Ši ydinga, pilietines galias  blokuojanti, sistema   mūsų išrinktųjų sprendimais atsirado nepriklausomybės pradžioje – 1992 m. Aukščiausiajai Tarybai  įteisinus sąrašinius rinkimus,  o  1995m.  pirmajam  atkurtos  Lietuvos Seimui panaikinus  pirminį, esminį,  pilietinės savivaldos lygmenį – seniūnijų savivaldą.   Po šių sprendimų  Lietuvoje, vietoje galėjusio veikti demokratinio valdymo,  visuose valdžios  lygmenyse – seniūnijose, savivaldybėse ir Seime įsigalėjo išrinktųjų diktatūra, kurios pasekmė –  Tauta (nors Konstitucija ir laiduoja Tautai aukščiausias galias valstybėje, žr. 4 str. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.) , neteko ir iki šiol neturi nei konstitucinių galių, nei atstovų, per kuriuos jas galėtų vykdyti.          

Tautos konstitucinių galių atstatymui reikia :

1)  Visiems rinkimams įteisinti tik vienmandatinius  – teritorinius rinkimus.  (Balsavimas, ne už sąrašus, bet už asmenį).

2) Įteisinti rinkėjams teisę savo išrinktus, blogai atstovaujančius atstovus, atšaukti.  (Kad atstovą galėtų atšaukti tik jį išsirinkę rinkėjai).

3) Įteisinti pilną seniūnijų savivaldą su juose demokratiškai renkamomis seniūnijų ir seniūnaitijų Tarybomis.  (taip išplėsta savivalda – Tautos organizacinė sistema,  sudarys sąlygas visiems piliečiams,  veiksmingai dalyvauti savo gyvenamųjų teritorijų ir visos valstybės valdymo procese)

Įteisinus šiuos tris sistemos tobulinimo punktus, suverenitetas  vėl priklausys ne tik išrinktiesiems, bet visai Tautai, ir užtikrins  Lietuvos sėkmingą vystymąsi – gyvenimą pagal visų pasirinktas ir visiems priimtiniausias taisykles.   

Mes, „Pilietinės Savivaldos Sąjungos“ nariai ,  prašome Pasaulio Lietuvių Bendruomenę prisidėti prie mūsų idėjos įgyvendinimo – prie demokratinės ir klestinčios Lietuvos  sukūrimo.

 Pilietinės Savivaldos Sąjungos narių vardu,   pirmininkas,  Jonas Kaminskas.

Tel.  861651390,    el. paštas  pilietinessavivaldossajunga@gmail.com

www.pilietinesavivalda.lt