Valstybės valdymo ir Savivaldos

Grupės vadovas Liudas Vedeckis

mob.telefonas: 8 674 93417, el.paštas: liudasved@gmail.com