Valstybės valdymo ir Savivaldos

Grupės vadovas Liudas Vedeckis