Referendumų iniciatyvinių grupių Pranešimas spaudai dėl 2021.06.29-tos dienos VRK sprendimų

REFERENDUMŲ INICIATYVINIŲ GRUPIŲPRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL 2021-06-29 d. VRK SPRENDIMŲ 2021 m. birželio 30 d. Vilnius   Š.m. birželio 29 d. posėdyje VRK įregistravo referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimo dėl 300000 rinkėjų parašų skaičiaus referendumui paskelbti sumažinimo iki 100000. Tai – didelis Lietuvos piliečių laimėjimas kovoje dėl Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtintos referendumo Skaityti toliau …

2021 m. birželio 30 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „VRK sprendimai dėl referendumų“

2021 m. birželio 30 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „VRK sprendimai dėl referendumų“ Spaudos konferencijoje dalyvauja dviejų referendumo iniciatyvinių grupių atstovai Š.m. birželio 29 dieną Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) svarsto š.m. birželio 15 dieną pateiktas dvi referendumų iniciatyvas. Abi referendumų iniciatyvinės grupės kreipėsi Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos Pranešimas spaudai dėl 2021.06.29-tos dienos VRK posėdžio

                    Lietuvos visuomenės tarybos Pranešimas spaudai 2021-06-28 Vilnius Š.m. birželio 29 d. 16.15 val. posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija svarstys š.m. birželio 15 dieną pateiktas dvi referendumų iniciatyvas. Abi referendumų iniciatyvinės grupės kreipėsi į VRK paskutiniąją dieną, kada VRK pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą per 15 Skaityti toliau …

LVT Valdybos pranešimas spaudai dėl LVT Valdybos pirmininko rinkimų

Š.m. birželio 23-čią dieną įvyko pirmas naujai išrinktos Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) valdybos posėdis, kuriame svarbiausiu darbotvarkės klausimu buvo LVT Valdybos pirmininko rinkimai.  Po nedidelių diskusijų posėdžio pirmininkaujančiu išrenkamas Zigmas Vaišvila, sekretoriaujančia Danutė Jasilionienė. Pereinama prie svarbiausio darbotvarkės klausimo – LVT Valdybos pirmininko rinkimų. Pradedami siūlyti kandidatai. Pirmuoju pasiūlomas Zigmas Vaišvila. Žodžio paprašo Eugenijus Paliokas, Skaityti toliau …

Vladas Palubinskas. Juoninės

Juoninės   Toliau nagrinėdamas gudišką leksiką „Senovinės prancūzų kalbos gramatikoje“, vakar aptikau atsakymą į ilgai mane kamavusį klausimą — kas per žodis juonys? Mano gimtojoje Daugų Saloje vietiniai sėslūs senbuviai, geltonplaukiai mėlynakiai ūkininkai Juoniai yra dažniausia pavardė (todėl vieni vadinami Adomaiciais, kiti Birželiais ir dar kitokiomis pravardėmis). Artimiausias bičiulis iš lakūnų buvo puikus akrobatas, dailininkas Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenes Tarybos pranešimas spaudai dėl 2021.06.19-os dienos Visuotinio susirinkimo

Lietuvos Visuomenes Tarybos pranešimas spaudai Vilnius, 2021.06.20 Pranešame, kad š.m. birželio 19 d.  įvyko pakartotinas LVT Visuotinis susirinkimas, kuris 2021.06.12-tą neįvyko dėl kvorumo trūkumo. Pagal asociacijos įstatų 21-ą straipsnį, neįvykus pirmam susirinkimui, ne vėliau kaip per dvi savaites kviečiamas pakartotinas susirinkimas, kuriam kvorumo jau nereikia. Susirinkimas vyko mišriu būdu. Kas galėjo, vyko į LVT narės Skaityti toliau …

LVT inicijuojami referendumai: Seimo rinkimų referendumas

Seimo rinkimų referendumas 2021-06-15 Vilnius Privalomame referendume siūloma priimti konstitucinį įstatymą dėl Seimo rinkimų. Tautos TAIP šiam įstatymui pakeistų Seimo rinkimų sistemą, pašalintų Konstitucijos 55 straipsnio  pažeidimą dėl lygiateisiškų Seimo rinkimų. Po šio konstitucinio įstatymo priėmimo vyktų pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą įstatymą. Lygiateisiai Seimo rinkimai vyktų tik 141 vienmandatėje apygardoje. Rinkimų išlaidas apmokėtų valstybė Skaityti toliau …

LVT inicijuojami referendumai: Referendumas dėl 100 000 rinkėjų parašų referendumui inicijuoti

Referendumas dėl 100 000 rinkėjų parašų referendumui inicijuoti 2021-06-15 Vilnius Privalomame referendume siūloma priimti konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio ir 147 straipsnio pakeitimų. Tautos TAIP šiam įstatymui leistų skelbti referendumą, surinkus 100 000 rinkėjų parašų. Tai – viena Žemės referendumo nuostatų, kurias tinkamai įgyvendinti Tautai neleido valdžios manipuliacijos 2014 metais. Konstitucinio Teismo Skaityti toliau …

2021 m. birželio 16 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „Inicijuojami referendumai“ (Tiesioginė transliacija)

2021 m. birželio 16 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „Inicijuojami referendumai“ Spaudos konferencijoje dalyvauja dviejų referendumo iniciatyvinių grupių atstovai Birželio 15 dieną Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) teikiamos dvi referendumų iniciatyvos. Tai daroma paskutiniąją dieną, kada VRK pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą per Skaityti toliau …

LVT narių Atviras pareiškimas dėl „Šeimų sąjūdžio“ akcijų palaikymo

Lietuvos Visuomenės Tarybos nariųA T V I R A S    P A R E I Š K I M A SDėl ,,Šeimų sąjūdžio“ akcijų palaikymo   LRV ir LRS pozicija visiškai nereaguoja ir nesiskaito su 2021.05.15d. ,,Šeimų maršo“ mitingo metu priimtais reikalavimais. Draudimai ir įstatyminiai pažeidimai toliau tęsiami. Nesiskaitant su niekuom, inicijuojami,  stumiami bei teikiami Skaityti toliau …