Referendumų iniciatyvinių grupių Pranešimas spaudai dėl 2021.06.29-tos dienos VRK sprendimų

REFERENDUMŲ INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI

DĖL 2021-06-29 d. VRK SPRENDIMŲ

2021 m. birželio 30 d. Vilnius

 

Š.m. birželio 29 d. posėdyje VRK įregistravo referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimo dėl 300000 rinkėjų parašų skaičiaus referendumui paskelbti sumažinimo iki 100000. Tai – didelis Lietuvos piliečių laimėjimas kovoje dėl Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtintos referendumo teisės išsaugojimo. Mat Konstitucinio Teismo 2020-07-30 d. nutarimu paskelbta, kad Seimui nepriėmus konstitucino referendumo įstatymo, nuo š.m. liepos 1 d. netenka galios 2018-12-20 d. priimtas referendumo įstatymas, kurį Seimas priėmė ne kaip konstitucinį įstatymą. Laiku pradėta piliečių iniciatyva ir šis VRK sprendimas pašalino dvejones, kad po š.m. liepos 1 d. referendumo procedūros gali nebevykti. Šiuo VRK sprendimu pradėtą piliečių iniciatyvą privalu bus tęsti ir po š.m. liepos 1 d. Priešingu atveju Lietuvos valdžios institucijos patvirtintų, kad jos sąmoningai nori atimti iš Tautos jos konstitucinę teisę į referendumą.

Antroji referendumo iniciatyva – konstitucinis įstatymas dėl Seimo rinkimų, kad užtikrinti Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės, kurią pažeidžia mišrios rinkimų sistemos naudojimas – daugiamandatė ir vienmandatės rinkimų apygardos. Todėl Seimo rinkimus siūloma organizuoti tik 141 vienmandatėje apygardoje. Kandidatus keltų ir rinkimų programas skelbtų Lietuvoje registruotos ir trejus metus veikiančios, biudžeto lėšų negaunančios politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos. Kandidatai nemokėtų rinkimų užstato, tačiau turėtų surinkti 350 rinkimų apygardos rinkėjų parašų.

Po šio konstitucinio įstatymo priėmimo būtų skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą rinkimų sistemą.

VRK iš anksto paruošė sprendimo projektą neregistruoti šios piliečių iniciatyvos. Tačiau referendumo iniciatyvė grupė pateikė raštu išdėstytą jos nuomonę dėl paruošto VRK sprendimo projekto nepagrįstumo. Visų pirma, buvo paneigtas VRK nuogastavimas, kad pirmalaikius Seimo rinkimus rengti galima tik Seimo nutarimu ar Respublikos Prezidento sprendimu Konstitucijos 58 straipsnyje numatytais atvejais. Mes atkreipėme VRK dėmesį, kad Konstitucijos 9 straipsnis suteikia teisę Tautai referendumu spręsti svarbiausius Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimus. Todėl teisės dėl pirmalaikių Seimo ar Respublikos Prezidento rinkimų atėmimas iš Tautos pažeistų ne tik Konstitucijos 9 straipsnį, bet ir 2-4 straipsniuose numatytą Tautos suvereniteto principą.

Nepagrįstai VRK argumentavo ir siūlymą dėl apkaltos Seimo nariui rinkėjų iniciatyva. Tai neprieštarauja Konstitucijos 74 straipsniui, nes jame nustatyta, kad Seimo narys apkaltos būdu gali būti pašalinamas ir tuo atveju, kai sulaužo priesaiką. Siūlomu priimti konstituciniu įstatymu nustatoma, kad priesaikos sulaužymu laikomas ir rinkimų programos nevykdymas Seimo narį išrinkusiems rinkėjams. Todėl nėra jokios įstatymų kolizijos.

VRK sprendimo projekto ruošėjai išsigando ir Tautos susirinkimo rinkimo. Paaiškinome, kad Konstitucijos 4 straipsnis nustato, jog aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus, o baigtinio Tautos atstovų sąrašo Konstitucijoje nėra. Tautos susirinkimo narių (Tautos atstovų) rinkimas pagal pateiktą Konstitucinį įstatymą numatomas tik tuo atveju, jei Seimas ir Respublikos Prezidentas atsisakytų vykdyti Tautos referendume priimtą šį Konstitucinį įstatymą ir neskelbtų pirmalaikius Seimo rinkimus. VRK dėmesys atkreiptas ir į tai, kad Konstitucijos 3 straipsnis nustato, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Nepagrįsta ir VRK sprendimo projekto rengėjų nuomonė dėl šio Konstitucinio įstatymo projekto neatitikimo kitiems šiuo metu galiojantiems įstatymams, nes neatkreiptas dėmesys į tai, kad referendume priimti siūlomas įstatymas yra konstitucinis ir kad juo nustatoma, jog po jo priėmimo kiti įstatymai ir teisės aktai galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Konstituciniam įstatymui ir privalo būti nedelsiant suderinti su šiuo konstituciniu įstatymu.

VRK su iniciatyvinės grupės nuomone dėl VRK sprendimo projekto bandė susipažinti per 7 minučių pertrauką. Po pertraukos VRK iškart balsavo dėl šios antros iniciatyvos, pažeisdama Referendumo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kad atvykę į VRK posėdį, kuriame sprendžiamas grupės įregistravimo klausimas, iniciatyvinės grupės nariai patvirtintų šią iniciatyvą paskelbti referendumą. Pirmos iniciatyvos atveju VRK laikėsi šio įstatymo reikalavimo. Antros iniciatyvos atveju iniciatyvinės grupės nariai atkreipė VRK dėmesį, kad neįvykdžius referendumo įstatymo reikalavimo iniciatyvinės grupės nariams patvirtinti šią iniciatyvą, balsuoti negalima. Tačiau VRK atsisakė tai daryti, motyvuodama, kad VRK sprendimo projekte siūloma šią iniciatyvą neregistruoti. Tokiu būdu VRK pasakė išankstinę savo nuomonę dėl būsimo balsavimo – nepritarti šiai piliečių iniciatyvai. Net teismui draudžiama bylos nagrinėjimo metu pasakyti savo išankstinę nuomonę dėl būsimo sprendimo.

Šiais veiksmais ir paaiškiniamis VRK išsidavė, kad turi išankstinę nuomonę dėl būsimo sprendimo. Ir tai suprantama – vienmandatės apygardos, teisė kandidatus kelti ne tik partijoms, bet ir nevyriausybinėms organizacijoms, reali Seimo nario atsakomybė rinkėjams dėl programos ir rinkimų priesakų nevykdymo, pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal naują sistemą, reikalaujančią nė pinigų turėjimo, bet tikro darbo su rinkėjais, Tautos susirinkimo rinkimai, jei Seimas ir Respublikos Prezidentas atsisako vykdyti šį Tautos sprendimą, priimtą referendume – visa tai yra tikras nerimas Lietuvos valstybę užvaldžiusiai siaurai partinei sistemai.

Tačiau referendumų iniciatynių grupių nariai nesustos pusiaukelėje. Valstybės atsiėmimo darbas prasideda. Pradedame nuo referendumo dėl referendumo kartelės sumažinimo. Tačiau ruošiamės ir kitam referendumui dėl valstybės suigrąžinimo. Rinksime pirmuosius parašus dėl referendumo kartelės sumažinimo, kreipsimės į teismą dėl VRK sprendimo neregistruoti iniciatyvą dėl Konstitucinio įstatymo dėl Seimo rinkimų.

Po liepos 1 dienos naują inciatyvą pradėsime kitais būdais, nes konstitucinė referendumo teisė iš mūsų neatimta! Seime netrukus bus pristatyta vakar VRK įregistruota referendumo iniciatyva dėl referendumo kartelės sumažinimo.

Tai pajutusi šalį užvaldžiusi sistema jau ginasi – rudeniui planuotą konstitucinio referendumo  įstatymo projektą Teisingumo ministerija pristato jau šiandien, birželio 30 d.

Tad kilkime ir burkimės, veikime drauge. Valdžia mūsų bijo, kai veikiame drauge ir suderintai, konstruktyviai.