Zigmas Vaišvila. Atsigręžkime į save

Atsigręžkime į save   2022 m. spalio 27 d. Lietuvos Seimas paminėjo prieš 30 metų 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendume priimtą Lietuvos Respublikos Konstituciją, už kurią balsavo 90,67 proc. iš dalyvavusių 76,05 proc. piliečių. Pavėlavo Seimas keletą dienų. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-mečio paminėjimo metus Seimas pavėlavo paskelbti lygiai metus. Taip Seimas „pagerbė“ antrąjį Skaityti toliau …

Lietuvos visuomenės taryba Šiaulių miesto šventėje, 2022.09.10 d.

Lietuvos visuomenės taryba Šiaulių miesto šventėje,2022.09.10 d. Kalbiname Lietuvos žemaičių partiją ir LVT valdybos narį Taurą Jakelaitį. Apie LVT veiklas: referendumą, stebėtojų gildiją, žmonių teisių gynimą, „riaušių“ tyrimą ir Tautos tribunolą. Tiesioginė – „Piliečio žodis“ su Nendre Černiauskiene:0-15min. Kalba Vladas Palubinskas – Šiaulių Žemaičių partijos, Šiaulių sk. pirmininkas. 25min.- kalba Tauras Jakelaitis, Lietuvos visuomenės taryba.