Lietuvos visuomenės taryba Šiaulių miesto šventėje, 2022.09.10 d.

Lietuvos visuomenės taryba Šiaulių miesto šventėje,
2022.09.10 d.


Kalbiname Lietuvos žemaičių partiją ir LVT valdybos narį Taurą Jakelaitį. Apie LVT veiklas: referendumą, stebėtojų gildiją, žmonių teisių gynimą, „riaušių“ tyrimą ir Tautos tribunolą.

Tiesioginė – „Piliečio žodis“ su Nendre Černiauskiene:
0-15min. Kalba Vladas Palubinskas – Šiaulių Žemaičių partijos, Šiaulių sk. pirmininkas. 25min.- kalba Tauras Jakelaitis, Lietuvos visuomenės taryba.