Astra Genovaitė Astrauskaitė. Bado akcijos „Prieš Lietuvos Konstitucijos gynėjų politinį-baudžiamąjį persekiojimą“ reikalavimai.