Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos Liaudies Partijos kelių narių neregistravimo į Seimo rinkimus, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo valdybos sprendimo nesuteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai Kovo 11-osios salės, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Ar Seimo pirmininko veikla susijusi su Seimo veikla? Seimo valdyba persigalvojo ir nesutiko suteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai salės Seime. Prieš tai buvo siūlytas Seimo lankytojų centras, kuriame dėl COVID-19 leidžiama dalyvauti 35 asmenims. 12 min. trukusiame 2020-09-16 d. posėdyje šiam klausimui pakako 1 min. – Seimo pirmininkas Skaityti toliau …

Pranas Valickas. Apiplėšimas

Apiplėšimas   Nuo senų laikų žinomas triukas: Vagys turguje surengia muštynes tarpusavy ir sukelia didelį triukšmą. Visi žmonės žiopso kas vyksta. Tuo tarpu besimušančiųjų sėbrai apšvarina žioplių kišenes ir prekystalius. Muštynių vaidinimas reikalingas žmonių dėmesiui nukreipti, kad nepastebėtų kas vyksta iš tikrųjų. Žodžiu muštynės yra tikro dalyko pridengimas ir daugiau nieko. Tą patį triuką naudoja Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai „Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose“, 2020-09-12

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-12 Vilnius Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose   2020-09-11 d. posėdyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo bylą pagal  Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš LR Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl jo neregistravimo kandidatu vienmandatinėje apygardoje LR Seimo rinkimuose. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ir nagrinėjimui priimtas Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo Kovo 11-ios salės rezervavimo, 2020-09-11

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-11 Vilnius   Lietuvos Visuomenės Taryba gavo LR Seimo valdybos atsakymą dėl Kovo 11-osios salės Seime suteikimo šios organizacijos visuotiniam narių susirinkimui šeštadienį 2020 m. rugsėjo 19 d. LR Seimo valdyba mūsų organizacijai pasiūlė Seimo lankytojų centrą. Seimo kanceliarija paaiškino, kad Seimo lankytojų centre telpa apie 70 žmonių, tačiau Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių, 2020-09-10

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-10 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį artėjantiems LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys turi būti skirtas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. 2020-09-11 d. 13.30 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Skaityti toliau …

Lietuvos Liaudies Partija pristatė savo programą

2020.09.09-tą, vykdant bendrą BNS ir VRK projektą „Politinių partijų programų pristatymas rinkėjams“, savo programą pristatė ir Lietuvos Liaudies Partija, atstovaujama visuomeninių organizacijų, tame tarpe ir Lietuvos Visuomenės Tarybos, neformalaus judėjimo „Tautos susitelkimas“ kandidatų į Seimą. Visa LLP programa, kaip ir jos sąrašo rinkimuose Nr.4, padalinta į ketvertus. Keturi svarbiausi programiniai skyriai, Savivalda, Ekonomika, Švietimas, Užsienio Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos Pranešimas spaudai dėl 11-os partijų pasirašyto „Memorandumo dėl savivaldybių savarankiškumo“, 2020-09-05

Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos Pranešimas spaudai 2020-09-05, Vilnius Š.m. rugsėjo 3 d. Valdovų rūmuose įvykusio Respublikos Prezidento ir 11-os parlamentinių partijų (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijos, Liberalų sąjūdžio, „Laisvės ir teisingumo“, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos, Darbo partijos, Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose, 2020-09-04

                             Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-04, Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į VRK dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose. Konstitucijos 55 str. užtikrina LR piliečiams lygias teises būti išrinktiems Seimo nariais, Konstitucijos 29 str. ir Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 6 d. nustato, kad tiesioginiai arba netiesioginiai LR piliečių rinkimų teisės apribojimai draudžiami. Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Lietuva – be Vyriausybės

Lietuva – be Vyriausybės   Būtina skaityti ne tik žiniasklaidos pranešimus apie valdžios nutarimus, bet ir pačius nutarimus. Perskaičiau 2020-08-28 Konstitucinio Teismo nutarimą Nr. KT152-N12/2020, kuriuo pripažinta, kad Konstitucijai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams prieštarauja: Seimo statuto 198 straipsnio 2, 4–6 dalyse nustatytas įgaliojimų Vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Skaityti toliau …