Komentaras TV. Kinija ar Lietuva – kuri teisi? Pokalbis su Nepriklausomybės akto signataru Zigmu Vaišvila.

Komentaras TV. Kinija ar Lietuva – kuri teisi? Kinijos ambasadoriui Prancūzijoje Lu Shaye pareiškus prancūzų televizijai, kad buvusių sovietinių respublikų suverenitetas neturi tvirto pagrindo tarptautinėje teisėje, kas reikštų Lietuvos suvereniteto neigimą, driokstelėjo tarptautinis skandalas. Ką tai reiškia? Ar galėjo Kinijos ambasadorius Prancūzijoje taip pasakyti nesuderinęs savo pozicijos su Pekinu? Lietuvos-Kinijos skandalą tiesioginėje Komentaras TV laidoje Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Komunistas ne komunistas. IV dalis.

Komunistas ne komunistas. IV dalis.   Po apgailėtinų Gitano Nausėdos teisinimųsi dėl paskelbtos informacijos apie jo buvimo TSKP nariu nuslėpimą „Respublikai“ pasakiau, kad atsiras papildomi klausimai – kas jį 1990 m. išsiuntė Vokietijon, kaip tai susiję ar nesusiję su jo sprendimu Atgimimo metais tapti komunistu (www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/gnausedos-biografijoje-dabar-daug-klaustuku/)? Nesusipažino Respublikos Prezidentas su savo byla, neužbėgo įvykiams už Skaityti toliau …

Komentaras TV. Koks Lietuvos likimas sparčiai besikeičiančiame geopolitiniame pasaulyje?

Ką reiškia Gitano Nausėdos kalba beveik tuščiai salei Europos parlamente? Kur link juda Europa? Koks matosi Ukrainos likimas? Valdančiųjų agonija Lietuvoje. Apie visa tai Komentaras TV laidoje kalbasi žurnalistė Giedrė Gorienė ir signataras Zigmas Vaišvila. Pritari, ką Komentaras TV daro? Pamatyk anksčiau už kitus!  http://www.patreon.com/komentarastv https://contribee.com/komentaras-tv #Komentarastv Ir nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą, jei norite visada būti Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Komunistas ne komunistas. III dalis.

Komunistas ne komunistas. III dalis.   Aptarėme Respublikos Prezidentų Gitano Nausėdos ir Dalios Grybauskaitės jų anketose nurodytus skirtumus dėl jų priklausymo Tarybų Sąjungos Komunistų Partijai, klausimą dėl konkretaus žmogaus buvimo ar nebuvimo komunistu Atgimimo metais ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) kelio, bet ne Lietuvos Laisvės Lygos (LLL) siūlyto kategoriško kelio pasirinkimą. Tauta pasirinko taikų kelią, Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Komunistas ne komunistas. II dalis.

Komunistas ne komunistas. II dalis.   Pirmoje straipsnio dalyje aptarti Respublikos Prezidentų Gitano Nausėdos ir Dalios Grybauskaitės rinkimų anketose nurodyti skirtumai. Vytautui Landsbergiui atsisakius lūkesčių pačiam dalyvauti 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimuose (Tėvynės Sąjungos – krikščionių demokratų partijos skyriai skelbė jų sprendimus iškelti jo kandidatūrą), sistema zondavo galimus Respublikos Prezidento variantus (https://apklausa.lt/f/prezidento-rinkimai-2009-su-info-is-lt-wikipedia-org-17905/answers.html – Algirdą Brazauską, Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. Komunistas ne komunistas. I dalis.

Komunistas ne komunistas. I dalis.   2022 m. liepos 18 d. LRT paskelbė Dalios Grybauskaitės pareiškimą, kad ji nedalyvausianti 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose (www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000224288/60-minuciu-dalia-grybauskaite-pranese-nedalyvausianti-prezidento-rinkimuose). Tačiau 2023 m. balandžio 5 d. „Laisvės TV“ žurnalistas Dovydas Pancerevas FB-e paskelbė, kad Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda priklausė Komunistų partijai. 1988 m. archyviniai dokumentai tvirtina, kad gegužės 20 d. Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ III dalis

„Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius) III dalis   Primityvus ir tiesmukas yra netolimos mūsų Tautos Atgimimo istorijos perrašymas, esant gyviems jos kūrėjams ir dalyviams. Esame gąsdinami ir tais pačiais rusais, kurie mus drąsiai gynė ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ir po 1991 m. sausio 13 d. kruvinųjų įvykių. Veidmainystė be ribų. LPS Seimo Tarybos Skaityti toliau …

Nendrė Černiauskienė. Rinkimai į savivaldos tarybas beveik pasibaigė. Rezultatai VI-SO-KIE.

Rinkimai į Lietuvos savivaldas ir merus beveik pasibaigė. Neformalaus visuomeninio judėjimo Susitelkimas atstovė Nendrė Černiauskienė savo trumpame pasisakyme konstatuoja, kad nepaisant mažų požymių, jog opozicija jau kai kur laimi, dar vis matosi lemtingas opozicijos susiskaldymas. Ir tik VIENOS LIETUVOS vizija šią kliūtį gražesnės Lietuvos ateičiai galėtų iš esmės pakeisti. Siūlomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai būdai veikti. Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila. „Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius).“ II dalis

Vienybė – mūsų išlikimo sąlyga (Justinas Marcinkevičius)II dalis   Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas prasidėjo nuo 1988 m. spalio 22 ir 23 d. vykusio LPS Steigiamojo suvažiavimo, išrinkusio ne tik 220 narių LPS Seimą (o šis – 35 narių LPS Seimo Tarybą), sprendimo, kokiu keliu atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Suvažiavimo priimta Rezoliucija Nr. 21 „Dėl rinkimų“ skelbė, kad Sąjūdžio Skaityti toliau …

VIENA LIETUVA sveikina Lietuvą su KOVO 11-ąja

Kodėl mes buvome stiprūs Baltijos kelyje, kuriame niekas mums nenurodinėjo? Gilūs ir tikri buvo mūsų jausmai. Nes mes buvome vieningi – VIENA LIETUVA. Ir dar drauge su Latvija ir Estija. Todėl niekas nedrįso Baltijos kelyje mums nurodinėti. Buvome drauge ir žinojome, ko norime, jautėme savigarbą ir savo jėgą!Jau po savaitės po Baltijos kelio „Atgimimo bangoje“ Skaityti toliau …