Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.5 (kaubojiškais motyvais) „Pasaka apie Tikrąją Tiesą“

Pasaka apie Tikrąją Tiesą   Po mano Siaubiamiškio pasakos Nr.4 apie karžygio Nevalno kovą prieš Vladimirą, užvaldžiusį Marją-Rusiją, parašymo netikėtai ėmė ir net eilėmis prabilo pats Didysis Pasakorius Vytautas Landsbergis. Šis Jo Žodis mums, Siaubiamiškio gyventojams, pavadintas PRIVISO: „Iš viso Visokių priviso. Nežino jie ko nori. Turbūt nedori. Mes nustatysime, ko reikia Norėti, ko nereikia, Skaityti toliau …

Susitelkimo reikalavimai dėl Ekstremalios padėties Lietuvoje nutraukimo

SUSITELKIMO neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo, FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt, el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt; švietimas@susitelkimas.lt   Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijosFB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com Lietuvos Respublikos SeimuiGedimino pr. 53, 01109 Vilnius, LietuvaEl. p.: priim@lrs.lt Lietuvos Respublikos VyriausybeiGedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. LietuvaEl. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt Lietuvos Respublikos PrezidentuiS. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, LietuvaEl. Skaityti toliau …

2021 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Reikalavimas atšaukti valstybės masto ekstremalią situaciją“

2021 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Reikalavimas atšaukti valstybės masto ekstremalią situaciją” Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos atstovė, Visuomenės ekstremalių situacijų lep vadovė dr. Nendrė Černiauskienė, klinikinių tyrimų mokslininkė embriologė Aušra Blažėnienė. Pranešėjai pristato neformalaus piliečių ir visuomeninių organizacijų SUSITELKIMO ir Visuomenės ekstremalių Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.4 (rusų liaudies motyvais) „Apie rusų karžygį Nikitą Nevalną ir nemirtingąjį Koščejų iš Lietuvos“

Apie rusų karžygį Nikitą Nevalną ir nemirtingąjį Koščejų iš Lietuvos   Senokai koronoviruso lietuviškas stipendininkas Vytautas Landsbergis pasaką beporino. Net rusišką. O gaila. Mat, rusų liaudies pasakos ir šiais laikais aktualios. Ypač vaikučiams prieš miegą. Jose taip pat daug baisių herojų, kuriais galima pagąsdinti.  Visų pirma, tai – Koščejus nemirtingasis, kuris iš net iš karžygio Skaityti toliau …

Pastangos išsaugoti mūsų šventes

Prie Seimo, pagerbti prieš 30 m. žuvusius, susirinko žmonės, kurie nepamiršo, kokia buvo svarbi ši diena Lietuvai. Deja, tenka pripažinti, kad šios mirtys buvo beprasmės. Kovotojai už laisvę paaukojo savo gyvybes vardan valstybės, kurioje sukuriama laisvės iliuzija. Šioje valstybėje naikinama tikroji mūsų istorija, siekiant ją palaidoti po neužmirštuolių ir kardelių puokštėmis. Ar mes tapsime laisvi Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.3 „Centija, valdoma kolaborantų. Kreipimasis į pasakorių Vytautą Landsbergį Sausio 13-ąją“

Centija, valdoma kolaborantų. Kreipimasis į pasakorių Vytautą Landsbergį Sausio 13-ąją   Maniau, kad šiandien nieko nerašysiu. Nyku. Koktu. Tačiau… Atsiverčiau 2006 m. išleistą Antano Šimkūno knygutę „Sausio 13-oji“ ir nuotraukoje pamačiau mūsų televizijos ir radijo darbuotojų, budėjusių prie okupantų užgrobto Lietuvos televizijos ir radijo pastato, plakatą. Iš šio pastato gyventi mus mokė „Kaspervizija“, taip vadinta Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.2 „Siaubiamiškio pasakų kūrėjas ir jo alaviniai kareivėliai“

Siaubiamiškio pasaka Nr.2 „Siaubiamiškio pasakų kūrėjas ir jo alaviniai kareivėliai“   Naujuosius Metus sutikau parašydamas Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio) Siaubiamiškio pasaką Nr.1 „Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus“. Taip nusprendžiau padėti Pasakų knygos „Siaubiamiškio pasakos“ idėjiniam autoriui Vytautui Landsbergiui, vėluojančiam rašyti šią knygą. O Siaubiamiškio gyventojai jau įpratinti labai laukti jiems skirtų pasakų… Šio Lietuvos Skaityti toliau …

Mirė žinomas Lietuvos visuomenės atstovas Egidijus Baltušis

Š.m. sausio 2-ą dieną netikėtai mirė aktyvus Lietuvos visuomenės veikėjas, asociacijos Mūsų Gretos narys Egidijus Baltušis. Egidijus Baltušis gimė 1966.12.09-tą dieną. 2016-tais metais, būdamas Lietuvos Liaudies partijos kandidatu, dalyvavo LR Seimo rinkimuose Marijampolės vienmandatėje apygardoje bei daugiamandatėje apygardoje su partijos sąrašu, o 2017-ais Anykščių-Panevėžio apygardoje pakartotinuose Seimo nario rinkimuose į atsilaisvinusią Seimo nario vietą. Pasižymėjo Skaityti toliau …

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.1 „Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus“

  Siaubiamiškio pasaka Nr.1 „Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus“   Pradėkime Naujuosius Metus, Vilties Metus, nuo atidos ir pakantumo kitai nuomonei. Neskubėjimo ir įsiklausymo. Sutikus Naujuosius, šovė mintis padėti Lietuvos rašytojų sąjungos nariui Vytautui Landsbergiui, kurio siekį sukurti pasakų knygą „Siaubiamiškio pasakos“ 2020 metų pirmojo karantino dėl Koronaviruso metu įvertino Lietuvos kultūros taryba, paskyrusi jam Skaityti toliau …