Pastangos išsaugoti mūsų šventes

Prie Seimo, pagerbti prieš 30 m. žuvusius, susirinko žmonės, kurie nepamiršo, kokia buvo svarbi ši diena Lietuvai. Deja, tenka pripažinti, kad šios mirtys buvo beprasmės. Kovotojai už laisvę paaukojo savo gyvybes vardan valstybės, kurioje sukuriama laisvės iliuzija. Šioje valstybėje naikinama tikroji mūsų istorija, siekiant ją palaidoti po neužmirštuolių ir kardelių puokštėmis. Ar mes tapsime laisvi pasiduodami ir priimdami naujas ideologijas? Ar mus išlaisvins žydri simboliai ir spalvotos vėliavos? Mūsų stiprybė mūsų istorijoje ir mūsų tikruosiuose simboliuose, kurie ir gimė iš tikrojo laisvės troškimo.