Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.4 (rusų liaudies motyvais) „Apie rusų karžygį Nikitą Nevalną ir nemirtingąjį Koščejų iš Lietuvos“

Apie rusų karžygį Nikitą Nevalną ir nemirtingąjį Koščejų iš Lietuvos

 

Senokai koronoviruso lietuviškas stipendininkas Vytautas Landsbergis pasaką beporino. Net rusišką. O gaila. Mat, rusų liaudies pasakos ir šiais laikais aktualios. Ypač vaikučiams prieš miegą. Jose taip pat daug baisių herojų, kuriais galima pagąsdinti.  Visų pirma, tai – Koščejus nemirtingasis, kuris iš net iš karžygio Nikitos pagrobė gražuolę Marją. Karžygiui teko įveikti daug kliūčių, kad susigrąžintų gražuolę.

Šiais baisiais koronaviruso laikais gražuolę Marją-Rusiją, turinčią daug paslapčių, iš Koščejaus nelaisvės vaduoti vėl puolė karžygys Nikita. Šį kartą Nevalnu pasivadinęs. Iš mirties patalo vos pakilęs. Bet Nevalnas yra nevalnas – gražuolė Marja-Rusija, o ir Marija-Lietuva dar žino, kad lietuviškai šis rusiškas žodis reiškia nelaisvas. Tad nevalnas šis karžygys pačioje Marjoje-Rusijoje, kurią valdo Vladimiras. Ne bet koks caras, o užsimaskavęs didžiais rusų tautos žodžiais: Vladi – valdyk, Mer – didis, taikus. Netikėk, karžygy Nevalnai, gražiais žodžiais, nes nemirtingasis Koščejus gali prisimesti ir naciu iš Vokietijos, ir rusišku Vladimiru. Ir net lietuvišku Koščejumi, paskelbtu Marijos žemės dideliu saugumo garantu. Net pavarde panašia pasivadinęs.

Sausio 23 dieną lietuviškai užsimaskavęs Koščejus atėjo prie Marjos-Rusijos pasiuntinio Vilniuje namų. Ir atėjo ten bendrininkas, pasidabinęs Rusijos-neRusijos, Marjos ar Marijos perdažyta vėliava. Tas vėliavininkas kyštelėjo vėliavą smarkiajam lietuviškam Koščejui, kuris ją švystelėjo į gilų vandenį. Karžygy Nevalnai, nepamiršk, kad nemirtingasis Koščejus caraičio Ivano mylimąją princesę Vasilisą net varle buvo pavertęs. Kol kas varlė iš šio vilnietiško vandens kažkodėl neišniro. Matyt, dar šalta.

Netikėk, karžygy Nevalnai, lietuvišku Koščejumi, jo gražiais žodžiais. Pats kūrei Marjai-Rusijai „Progreso partiją“, dabar jau ir „Rusijos Ateities“ partiją. O lietuviškas Koščejus 2003 metais įstojo į Lietuvos nacionaldemokratų partiją ir tapo jos vado Mindaugo Murzos pavaduotoju, dalyvavo judėjime, nukreiptame prieš Lietuvos narystę Europos Sąjungoje. O lietuviško Koščejaus šis vadas žmoną gavo iš Vladimiro valdomos Maskvos. Oi, oi… Ir nepamiršk, kad Marijos-Lietuvos dalia yra per amžius būti valdoma Vladimiro valdomos Marjos-Rusijos valstybės paslapčių. Ir nesuprasi prieš miegą, vaikuti, ar tai Rusijos_Marjos paslatis, ar tik Vladimiro paslaptis? Oi, oi, oi… netikėk Koščejumi iš Marijos-Lietuvos žemės, net ir iškeitusiu pronacių partiją į Marijos-Lietuvos žemės tikrų patriotų partiją.

Kažygys Nevalnas nepailsdamas kovoja su Marjos-Rusijos priešais – korupcijos partijomis, vagių ir nusikaltėlių partijomis… O lietuviškas Koščejus to nedaro… Ir blogai apie valdžią nekalba. Ir suimtas ar įkalintas nebuvo. Ir pinigų plovimu ar grobstymu, kaip pats Nevalnai, jis kaltintas nebuvo!

Tiesa, rusų kalbos lietuviškas Koščejus sakosi nepamiršęs. Tačiau tuo atsargesnis būk, Nevalnai! Pasitikėk tik savimi! Nes lietuviškam Koščejui, lyg kokiam saugumiečiui, leista nesilaikyti Marijos-Lietuvos įstatymų! Tokios išimtys paprastiems žmonėms mūsuose neleidžiamos. Tik nemirtingiesiems! O jis – vienas tokių, kuriam net koronaviruso įstatymai negalioja!

Ir pagalvok, Nevalnai, kodėl didysis Marijos-Lietuvos pasakorius Vytautas Landsbergis šios pasakos pats neparašė?..

Saldžių sapnų, vaikučiai! Tikėsimės, kad ryt, po Siaubiamiško nakties, kažygys Nevalnas įveiks ir lietuviškąjį nemirtingąjį Koščejų!

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis), 2021 metų sausio 24 diena