2021 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Reikalavimas atšaukti valstybės masto ekstremalią situaciją“

2021 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Reikalavimas atšaukti valstybės masto ekstremalią situaciją”

Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos atstovė, Visuomenės ekstremalių situacijų lep vadovė dr. Nendrė Černiauskienė, klinikinių tyrimų mokslininkė embriologė Aušra Blažėnienė.

Pranešėjai pristato neformalaus piliečių ir visuomeninių organizacijų SUSITELKIMO ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos 18 reikalavimų Lietuvos Vyriausybei, Seimui, Prezidentui. Pateikiama medikų ir teisininkų paruošta informacija ir nuorodos į mokslinius šaltinius, patvirtinantys, kad COVID-19 ligos nustatymui naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti šį susirgimą. Klaidingų testų rezultatai sudarė sąlygas statistikos duomenų klaidingumui, ko pasekoje dirbtinai ir dideliu mastu skelbiama apie COVID-19 ligos plitimą, visuomenė nepagrįstai ir tendencingai gąsdinami, kuriama suirutė gydymo sistemoje, žlugdoma ekonomika.

Žmonės net apsisprendžia nesigydyti nuo kitų ligų ir pasmerti save dėl baimės susirgti COVID-19 liga.

Šį reikalavimą pasirašo medikai, teisininkai, visuomenės attsovai, jį teikia ir Lietuvos visuomenės taryba.

Reikalaujama nutraukti nepagrįstai ir neteisėtai 2020-02-26 paskelbtą valstybės masto ekstremalią situaciją. Šį nutarimą LR Vyriausybės vardu priėmė grupė asmenų, kurių įgaliojimus neteisėtais pripažino LR Konstitucinis Teismas 2020-08-28 nutarimu Nr. KT152-N12/2020.

Tik turint objektyvią informaciją apie realius klinikinius susirgimus COVID-19 liga, įmanomas teisingos statistikos sudarymas, objektyvus situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos priemonių adekvatumas bei atsakingumas. Viso to neturint arba turint, bet viešai neskelbiant tikros informacijos, visuomenėje

dirbtinai kuriama baimės atmesfera ir net psichozė.

Baimė ir gąsdinimas tampa politikos, kurios tikslai neįvardinami, priemonėmis beatodairiškai valdyti visuomenę ir ją visapusiškai žlugdyti.

Tačiau visuomenė valdžiai primena Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuria jie prisiekė mums, Lietuvos Respublikos piliečiams, bet ne kažkam kitam.