Susitelkimo reikalavimai dėl Ekstremalios padėties Lietuvoje nutraukimo

SUSITELKIMO

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo,
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt, el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt; švietimas@susitelkimas.lt  

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos
FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt   

REIKALAVIMAS

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
Lietuvos Respublikos Prezidentui
2021 m. sausio 28 d., Lietuva

I. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų-praktikų pasidalinta, aptarta ir išdiskutuota sveikatinimo, gydymo ir pasaulinės praktikos informacija, vertindami informaciją apie Pasaulio šalių valstybių patirtį valdant Covid-19 situaciją, REIKALAUJAME viešai paaiškinti:

1. Kodėl per pandemijos laikotarpį nebuvo sprendimų dėl įgimto natūralaus imuniteto formavimo natūraliomis priemonėmis, bendravimo atstatymo ir sveikos gyvensenos programų skleidimo? Svarbu tartis, vystyti ir vykdytisveikos gyvensenos, imuniteto stiprinimo natūralių priemonių, programų, susijusios informacijos viešinimą.

2. Kodėl per pandemijos laikotarpį nebuvo akcentuotos psichinės sveikatos stiprinimo priemonės? Pandemija yra rimtas iššūkis žmonių psichikai. Kodėl per šį laikotarpį nebuvo viešinamos programos akcentuojant psichologinę pagalbą žmonėms? Statistikos departamentas ir Higienos institutas privalo teikti detalią informaciją ne tik už 2019 metus, bet ir už 2020 metus.

3. Ar buvo įvertintos rizikos, susijusios su vaikų ir jaunimo:

3.1. Psichine sveikata, dėl judėjimo ir bendravimo uždarymo apribojimų?;
3.2. Neigiama įtaka vaikams, įvedus nuotolinį mokymą?;
3.3. Perteklinio kompiuterių ekranų spinduliuotės poveikio vaikų regėjimui, nervų sistemai ir psichikai?

Būtina atverti mokyklas ir darželius, aukštąsias mokyklas, nes tai yra natūralios gyvenimo sąlygos natūralaus imuniteto formavimo sustiprinimui.

4. Neigiamas apribojimų poveikis pasireiškė ligoninėse, uždraudus prižiūrėti sergančiuosius, kuriems,  patekus į gydymo įstaigas, kaip ir vyresnio amžiaus žmonėms, būtina artimųjų priežiūra. Viena iš pasitaikančių priežasčių, sukeliančių letalinę išeitį, yra sergančiųjų nepriežiūros faktai, kai artimiesiems neleidžiama prižiūrėti sergančiųjų. Būtina atstatyti artimų asmenų lankymo priežiūrą.

II. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, bendradarbiaujant su medicinos klinikiniais mokslininkais, gydytojais-praktikais, turinčiais ilgametę darbo patirtį ir žinias, pateikiame Pasaulinius mokslinius šaltinius (žr. prieduose) ir jais vadovaujantis REIKALAUJAME:

5. Įvairiapusiško priemonių taikymo dėl įgimto natūralaus imuniteto stiprinimo. Visuomenės imuniteto stiprinimui būtina:

5.1. Peržiūrėti „karantino“ sąvoką ir taikymą, nes „karantinas“ yra tuomet, kai sergantys  yra izoliuojami nuo sveikų, kaip galimi potencialūs užkrato platintojai, o ne tada, kai sveiki izoliuojami nuo sveikų.
5.2. Nedelsiant nutraukti žalingą kaukių dėvėjimą lauke, sportuojant ir leidžiant laisvalaikį. Kaukes dėvėti tik sergantiems infekcinėmis ligomis ir kontaktuojant su sergančiaisiais.
5.3. Grąžinti vaikų ir jaunimo galimybę mokytis mokyklose, dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose. Gyvas bendravimas vaikams labai svarbus užtikrinant jų psichinę sveikatą, vystymąsi, pozityvias emocijas, o tai yra stipraus natūralaus imuniteto pagrindas.

III. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai ir gydytojai, REIKALAUJAME:

6. Atnaujinti viso smulkaus verslo (maitinimo įstaigų, pirčių, kt.), muziejų, teatrų ir kitų visuomeninių įstaigų veiklą.

7. Grąžinti žmonėms teises savarankiškai apsispręsti dėl saugaus bendravimo viešose erdvėse, netaikant apribojimų.

8. Kaukes turi dėvėti tik sergantys asmenys arba asmenys kontaktuojantys su sergančiaisiais.

9. Skirti ypatingą dėmesį žmonių tarpusavio bendravimo atstatymui, nes tokie apribojimai kelia stresą ir įtampą žmonių santykiuose, bei silpnina imuninę sistemą. Bendravimas ir laisvas judėjimas padės panaikinti psichinę įtampą ir grąžins pasitikėjimą tarp žmonių.

10. Riboti nacionalinio transliuotojo neigiamos informacijos skleidimą, suteikiant prioritetą pozityvios informacijos viešinimui.

11. Stiprinti informacijos sklaidą apie natūralaus imuniteto stiprinimo priemones, sveikos gyvensenos ir psichinės sveikatos stiprinimo programas.

12. Suteikti sąžiningas, objektyvias žinias, susijusias su visapusiška statistine informacija, skelbiant detalizuotas ligas, jų statistiką.

13. Pateikti lyginamuosius duomenis tarp Covid, gripo ir kitų virusinių infekcijų, informuojant visuomenę objektyviai. Vienašališkas Covid ligos statistikos duomenų viešinimas kelią psichologinę įtampą ir paniką visuomenėje.

14. Teikti informaciją apie ligas ir mirčių priežastis, pateikiant tiek bendrąją, tiek ir palyginamąją statistiką.

15. Pateikti informaciją apie žmonių sveikatą po skiepų, detalizuojant pašalines reakcijas ir komplikacijas.

16. Užtikrinti Statistikos departamento pateikiamų duomenų etiškumą ir išsamų lyginimą su kitomis ligomis, laikantis profesinio sąžiningumo.

17. Įvertinti visų rūšių testų Covid ligai nustatyti (1) patikimumą bei (2) metodikų objektyvumą diagnozuojant Covid ligą, kadangi šių testų rezultatai turi didelę įtaką pandemijos valdymui, statistikos formavimui, valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės gyvenimui.

Pabrėžiame, kad šiuo metu naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei.

Testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos išdidinimui dėl Covid plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškią įtaką daro Covid testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas Covid ligai diagnozuoti, nesjis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės ligos konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis). Šis tyrimas pirmą kartą buvo įvestas tik šios pandemijos metu, ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „gerosios laboratorinės praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei nebuvo paskaičiuota paklaida. Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie jau eilę metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal gerosios praktikos standartus. (Pridedame mokslininkų, imunologų apie testų paklaidas ir netinkamą jų naudojimą virusinės infekcijos nustatymui šaltinius.)

Tik turint objektyvią informaciją apie realius Covid klinikinius susirgimus, įmanomas teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo pandemijos priemonių adekvatumas.

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas Europos Sąjungai ir Lietuvos Respublikos pareigūnams, siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo. Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai.“. Taigi – testo rezultatas yra  teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs). Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – sveikatos darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir kada tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai.

Tokiu būdu galime konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik kad netikslūs, bet ir labai klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi sprendimai, formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei sveikatai, Lietuvos ekonomikai, valstybės gerovei.

Svarbu tai, kad pats  PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR tyrimas skirtas genetinių sekų nuskaitymui ir negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas Covid ligai diagnozuoti.

Paaiškinkite ar PGR tyrimas, skirtas genetinių sekų nuskaitymui, nėra sietinas su ekonomikos viceministro E.Čivilio 2018.04.24 d. pasirašytu įsipareigojimu iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventojų genetinių sekų, t.y. DNR pavyzdžius? Koks šio susitarimo tikslas? Kodėl tokį dokumentą, susijusį su žmogaus sveikata ir genetinių sekų DNR rinkimu pasirašė ekonomikos viceministras, o ne sveikatos apsaugos ir medicinos srities atstovai?

Reikalaujame įvertinti šiuos  faktus ir spręsti klausimą dėl dabar atliekamų testavimų tikslingumo.

18. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus REIKALAUJAME nutraukti įvestą ekstremalią situaciją.

Šaltiniai pateikiami PRIEDUOSE, 6 lapai.

PASIRAŠO  gydytojai-praktikai:

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG0NjnWfBEQGpLgLbDLyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform?usp=pp_url )

PASIRAŠO visuomeninių organizacijų atstovai ir PILIEČIŲ:

(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą –
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVMrbIDxUzpZYsfSEsEM5PKaGqGYUYLnR5r01oCwwl1IQ/viewform?usp=pp_url )