SVEIKINAME VISUS SU SĄJŪDŽIO 30-TIES METŲ JUBILIEJUMI!

Kaip bebūtų, birželio 3-iąją visi 1988-ais metais jau buvę sąmoningais dar tuometinės Lietuvos TSR piliečiais gali nuoširdžiai pasveikinti vieni kitus. Niekas nežinojo, kad taip išeis. Tada mes džiaugėmės daugelis pirmą kartą gyvenime pamatę tarpukario Lietuvos valstybinę vėliavą, dabartinę trispalvę, nevaržomai naudojamus tiek spaudoje, tiek plakatuose Gedimino stulpus, be abejo, Vytį, šuoliuojantį raudoname šilkiniame audekle. O Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. KAUNAS BUNDA IR VĖL?!

KAUNAS BUNDA IR VĖL?! Buvo tokia nuskambėjusi prieš tris dešimtmečius antraštė Sąjūdžio spaudoje – „Kaunas bunda dabar“. Ją teko prisiminti, pamačius anšlagą Kauno Karininkų ramovėje, kur sekmadienį – 2018 m. gegužės 27 d. įvyko prof. Vyt.Radžvilo knygos –jo straipsnių rinkinio „Kiek kartų gali atgimti tauta?“, pristatymas. Trijų kartų atstovai –apie 120 susirinkusiųjų  nesutilpo į karaliaus Skaityti toliau …

Kęstutis K.Urba. SUVOKTI PROBLEMAS BEI IŠŠŪKIUS SISTEMIŠKAI

Pagaliau! Pagaliau visuomenė atkreipė dėmesį į būtent Jai skirtą svetainę ir pradėjo rodyti norą bendradarbiauti. Džiaugiamės gavę pirmąjį, tikrai analitinį, siūlantį aukščiausių Valstybės valdymo organų darbo struktūrinio ir profesionalaus lygio pakėlimo būdus Gerb.Kęstučio straipsnį ir, nieko nelaukdami, jį publikuojame.(Red.pastaba) Garsi indų pasaka apie septynis neregius, kurie, pačiupinėję dramblį, skirtingai aiškino, kas jis esąs, yra kaip Skaityti toliau …

Kazimieras Juraitis ir Antanas Andziulis. POŽIŪRIŲ PERŽIŪRA

Sveiki. Noriu atkreipti visų dėmesį į labai įdomų mano dviejų bičiulių, bent aš juos tikrai tokiais nuoširdžiai laikau, pokalbį. Ir į ne rafinuotą jų minčių išsirangymą, kalbos pobūdį, net ir ne turinį, o į juo pačius. Mes esame 1961-ų metų gimimo, tų pačių metų, kada į kosmosą pakilo pirmasis Žmogus, dabar visų taip keikiamos Rusijos, Skaityti toliau …

Aldona Birutė Jankevičienė. PASIŪLYMAS DĖL LIETUVIŲ KALBOS ĮRAŠYMO Į UNESCO SAUGOMŲ NEMATERIALAUS PAVELDO VERTYBIŲ SĄRAŠUS

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto susitikimų dalyvė advokatė Aldona Birutė Jankevičienė, kurią visas Organizacinis Komitetas šiandien nuoširdžiai sveikina su Vardo diena, šių metų sausio 26-tą dieną inicijavo reikšmingą Pasiūlymą dėl lietuvių kalbos įrašymo į UNESCO paveldą, kurį vienbalsiai palaikė visi tą dieną susirinkę Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto nariai. Kviečiame su juo susipažinti. Lietuvos nacionalinės Skaityti toliau …

Eugenijus Paliokas. PADĖTIES ĮVERTINIMAS – 2018.03.10, Karininkų Ramovė, Vilnius.

KARININKŲ RAMOVĖ, VILNIUS 2018 03 10 Eugenijus Paliokas, doc. dr. Vietoj Moto: Democracy Is Demo Version Of The Timocracy. I. Dabartinės padėties įvardijimas jos negražinant Nykstame sparčiausiai pasaulyje. Oficialiosios valdžios (įstatymų leidybos, ūkio valdymo, teisėtvarkos) vadeles atidavėme užsienin. Pinigų emisijos teisę ir jų tekėjimo priežiūros teisę irgi perdavėme užsienin. Mentalinį (pasaulėžiūros) modelį PRARADOME IR TINGIME ATSIIMTI (Lietuvoje pagal įstatymą veikia 9 Skaityti toliau …

Pilietinės Savivaldos Sąjunga. PILIETINĖ SAVIVALDA – LIETUVOS KLESTĖJIMO GARANTAS

Lietuvai įžengus  į savo valstybingumo atkūrimo antrąjį šimtmetį ir mes –  visi piliečiai, visi lietuviai – nuo prezidento iki eilinio,  jį pradėkime kitaip –   pasijuskime vieninteliais, pilnateisiais Lietuvos šeimininkais, supraskime, kad  tik visiems solidariai dalyvaujant Lietuvos ateities kūrime, Lietuva gali tapti visiems vienodai teisinga, vieninga ir klestinti. Susitelkime ir imkimės veiksmų. Klydome leisdami mūsų išrinktiesiems Skaityti toliau …

LIETUVIAI IR LIETUVĖS!

Lietuviai ir Lietuvės! Taip kreipėsi į Lietuvos gyventojus 1905-ais metais Dr.Jonas Basanavičius, bandydamas sutelkti Tautą bendriems tikslams, atsiradus mažam plyšeliui asfalte arba, tiksliau, trūkinėjančiame carinės Rusijos gelžbetonyje, pro kurį to meto šviesuoliai pamatė galimybę išsiveržti į laisvę. Šiandieną pasaulyje irgi vyksta didžiuliai pokyčiai, kada iki šiol jį valdžiusi globalizmo politika ima strigti savo pačios sukurtose Skaityti toliau …