Kazimieras Juraitis ir Antanas Andziulis. POŽIŪRIŲ PERŽIŪRA

Sveiki. Noriu atkreipti visų dėmesį į labai įdomų mano dviejų bičiulių, bent aš juos tikrai tokiais nuoširdžiai laikau, pokalbį. Ir į ne rafinuotą jų minčių išsirangymą, kalbos pobūdį, net ir ne turinį, o į juo pačius. Mes esame 1961-ų metų gimimo, tų pačių metų, kada į kosmosą pakilo pirmasis Žmogus, dabar visų taip keikiamos Rusijos, o tada dar Tarybų Sąjungos atstovas Jurijus Gagarinas. Ir aš įsitikinęs, tai mus genetiškai užprogramavo siekti žmonijos, o ypač gimtosios Lietuvos pažangos, teisingos santvarkos, lygių galimybių, gausių darbo vaisių ir visko, iš ko dabar daugelis tyčiojasi, bando amžinai tokiems prisegti sovietizmo etiketę ir dar viskių kitokių baubų. Taip pat daugelis dar įsivaizduoja, kad Lietuvą prikels manieringi, kultūringi mokslo, kultūros ir visokie kitokie lyg iš Sąjūdžio laikų atkeliavę atstovai. Ne, tokių nebėra, per daug mes buvome pamaigyti gyvenimo per šiuos 30 metų ir todėl turime teisę būti atšiauresni, bet, manau, nuoširdesni ir teisingesni. Ypač šis pokalbis įdomus artėjančio Tautos forumo steigimo išvakarėse, tiesiog pats laikas, kaip, kad prieš kokias vestuves, dar pamąstyti. Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis komitetas siūlo ne prisijungti prie jų, nes ir jie patys dar neturi jokio juridinio pagrindo, o visiems susijungti, vadovaujantis mums dar nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų įgimtu lygiateisių narių konfederacijos pagrindu steigiamajame Lietuvos Visuomenės Tarybos suvažiavime, apie kurio datą pranešime atskirai. Malonaus klausymo. Aldas Mačiulis.

 

Daugiau video su LVT OK nariais