Mirė žinomas Lietuvos visuomenės atstovas Egidijus Baltušis

Š.m. sausio 2-ą dieną netikėtai mirė aktyvus Lietuvos visuomenės veikėjas, asociacijos Mūsų Gretos narys Egidijus Baltušis.

Egidijus Baltušis gimė 1966.12.09-tą dieną.

2016-tais metais, būdamas Lietuvos Liaudies partijos kandidatu, dalyvavo LR Seimo rinkimuose Marijampolės vienmandatėje apygardoje bei daugiamandatėje apygardoje su partijos sąrašu, o 2017-ais Anykščių-Panevėžio apygardoje pakartotinuose Seimo nario rinkimuose į atsilaisvinusią Seimo nario vietą.

Pasižymėjo originaliu mąstymu, giliu Lietuvos vidaus ir užsienio politikos bei  tarptautinių reikalų išmanymu.

Lietuvos Visuomenės Taryba reiškia gilią užuojautą Velionio šeimai bei artimiesiems.

__________________________________________________________________