2021 m. birželio 16 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „Inicijuojami referendumai“ (Tiesioginė transliacija)

2021 m. birželio 16 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „Inicijuojami referendumai“

Spaudos konferencijoje dalyvauja dviejų referendumo iniciatyvinių grupių atstovai

Birželio 15 dieną Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) teikiamos dvi referendumų iniciatyvos. Tai daroma paskutiniąją dieną, kada VRK pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą per 15 dienų, t.y.  dar iki liepos 1 d. privalės priimti sprendimą dėl šių dviejų referendumo grupių įregistravimo.

Pagal Konstitucinio Teismo 2020-07-31 dienos sprendimą nuo š.m. liepos 1 dienos netenka galios paskutinysis 2018 m. gruodžio 20 dienos redakcijos Referendumo įstatymas, nes Seimas šį įstatymą priėmė ne kaip konstitucinį įstatymą.

Pirmoji referendumo iniciatyva – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimas dėl 300000 rinkėjų parašų skaičiaus referendumui paskelbti sumažinimo iki 100000.

Ši iniciatyva buvo viena iš 2014 m. birželio 29 dienos vykusio Žemės referendumo iniciatyvų.

Antroji referendumo iniciatyva – siūlymas priimti konstitucinį įstatymą dėl Seimo rinkimų, kad užtikrinti Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės. Ši teisė pažeidžiama nuo antrojo Seimo išrinkimo 1996 metais po Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo 1990 metų kovo 11 dieną. Mišri rinkimų sistema (vienmandatės ir daugiamandatė rinkimų apygardos) neužtikrina 1992 metų spalio 25 dienos referendume priimtos Konstitucijos 55 straipsnio šio reikalavimo.

Todėl Seimo rinkimus siūloma organizuoti tik 141 vienmandatėje apygardoje.

Po šio konstitucinio įstatymo priėmimo būtų skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą rinkimų sistemą.

Norintys dalyvauti spaudos konferencijoje dėl leidimų į Seimą, nurodydami savo vardą ir pavardę, rašykite Zigmui Vaišvilai adresu zv.seimas@gmail.com

O čia 2021.06.15-tos dienos Nendrės Černiauskienės transliuotas reportažas iš iniciatyvinių grupių atstovų kelionės į VRK: