LVT narių Atviras pareiškimas dėl „Šeimų sąjūdžio“ akcijų palaikymo

Lietuvos Visuomenės Tarybos narių
A T V I R A S    P A R E I Š K I M A S
Dėl ,,Šeimų sąjūdžio“ akcijų palaikymo

 

LRV ir LRS pozicija visiškai nereaguoja ir nesiskaito su 2021.05.15d. ,,Šeimų maršo“ mitingo metu priimtais reikalavimais. Draudimai ir įstatyminiai pažeidimai toliau tęsiami.

Nesiskaitant su niekuom, inicijuojami,  stumiami bei teikiami priėmimui ,,Partnerystės“ – Stambulo konvencijos, Lietuvių valstybinės kalbos naikinimo, Neapykantos kalbos ir kiti Tautos bei valstybės išlikimui pavojingi įstatymai.

Vilniaus savivaldybė dėl būsimo birželio 15-16-17 dienų mitingo pakartotinai nedavė leidimo rengti minėtą trijų dienų mitingą, pasiremdama ta pačia argumentacija – mitingo organizatoriai negalės užtikrinti epidemiologinių sąlygų saugumo, kad tarp žmonių neplistų koronaviruso užkratas.

Teismas nesvarstė Vilniaus savivaldybės atsisakymo derinti birželio 15-16-17 d. mitingą. Procesas vyks įprasta teismo nustatyta tvarka, t. y. maždaug po dviejų savaičių.

Dėl LR Teisingumo ministrės E.Dobrovolskos slepiamo Referendumo įstatymo LR konstitucinis teismas  nuo š.m. liepos 1 d. sustabdo Referendumų organizavimą.

Remiantis Lietuvoje susidariusia antikonstitucine situacija, daugelis LVT narių pritaria ir palaiko LR ,,Šeimų sąjūdžio” š.m. birželio 15, 16 ir 17 dienomis organizuojamas akcijas prie  Prezidentūros, LRS ir LRV.

 LVT nariai:

Kazys Grabys
Aldas Mačiulis
Eugenijus Paliokas
Juozapas Parniauskas
Vida Stankūnienė
Arvydas Širvinskas
Aldona Marija Gedvilienė (Lietuvos pensininkų sąjunga)
Egidijus Kaunietis
Stanislav Ladinskij
Egidijus Adomaitis
ir kt.