Lietuvos Visuomenės Tarybos Pranešimas spaudai dėl 2021.06.29-tos dienos VRK posėdžio

                   

Lietuvos visuomenės tarybos
Pranešimas spaudai

2021-06-28 Vilnius

Š.m. birželio 29 d. 16.15 val. posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija svarstys š.m. birželio 15 dieną pateiktas dvi referendumų iniciatyvas. Abi referendumų iniciatyvinės grupės kreipėsi į VRK paskutiniąją dieną, kada VRK pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą per 15 dienų, t.y.  dar iki liepos 1 d. privalės priimti sprendimą dėl šių dviejų referendumo grupių įregistravimo. Pagal Konstitucinio Teismo 2020-07-31 d. sprendimą nuo š.m. liepos 1 d. netenka galios paskutinysis 2018-12-20 d. redakcijos Referendumo įstatymas, nes Seimas šį įstatymą priėmė ne kaip konstitucinį įstatymą.

Pirmoji referendumo iniciatyva – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimas dėl 300000 rinkėjų parašų skaičiaus referendumui paskelbti sumažinimo iki 100000.

Ši iniciatyva buvo viena iš 2014 m. birželio 29 d. vykusio Žemės referendumo iniciatyvų.

Antroji referendumo iniciatyva – siūlymas priimti konstitucinį įstatymą dėl Seimo rinkimų, kad užtikrinti Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės. Ši teisė pažeidžiama nuo antrojo Seimo išrinkimo 1996 metais po Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo 1990 metų kovo 11 dieną. Mišri rinkimų sistema (vienmandatės ir daugiamandatė rinkimų apygardos) neužtikrina 1992-10-25 d. referendume priimtos Konstitucijos 55 straipsnio šio reikalavimo.

Todėl Seimo rinkimus siūloma organizuoti tik 141 vienmandatėje apygardoje.

Po šio konstitucinio įstatymo priėmimo būtų skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą rinkimų sistemą.

Lietuvos visuomenės tarybos valdyba