Lietuvos Visuomenes Tarybos pranešimas spaudai dėl 2021.06.19-os dienos Visuotinio susirinkimo

Lietuvos Visuomenes Tarybos pranešimas spaudai

Vilnius, 2021.06.20

Pranešame, kad š.m. birželio 19 d.  įvyko pakartotinas LVT Visuotinis susirinkimas, kuris 2021.06.12-tą neįvyko dėl kvorumo trūkumo. Pagal asociacijos įstatų 21-ą straipsnį, neįvykus pirmam susirinkimui, ne vėliau kaip per dvi savaites kviečiamas pakartotinas susirinkimas, kuriam kvorumo jau nereikia.

Susirinkimas vyko mišriu būdu. Kas galėjo, vyko į LVT narės V.Stankūnienės sodybą Šiaulių rajone, kas negalėjo – jungėsi nuotoliniu būdu. Niekada neišbandytas formatas pradžioje kėlė tam tikrą erzelį, nes prisijungę nuotoliniu būdu buvo priversti gaišti laiką, laukdami, kol susirinks ir susigrupuos “gyvoji” susirinkimo dalis. Galų gale nesklandumai baigėsi, susirinkimas prasidėjo dalyvaujančių delegatų registracijos patikrinimu. Registruojami 27 delegatai.

Susirinkimo pradžioje balsų dauguma buvo patvirtintos LVT Valdybos veiklos, finansinė ir kt. ataskaitos.

Buvo pereita prie svarbiausio susirinkimo klausimo – naujos LVT Valdybos rinkimų. Pagal LVT įstatų 37-tą str. LVT Valdyba formuojama iš 17 narių. Pasiūlyti 23 kandidatai. Nendrei Černiauskienei, Egidijui Kauniečiui bei Valdui Grigaliūnui atsisakius kandidatuoti, liko 20 kandidatų – Tauras Jakelaitis, Kipras Valentinavičius, Aldas Mačiulis, Zigmas Vaišvila, Danutė Jasilionienė, Alfonsas Norvaišas, Liudas Vedeckis, Kęstutis Krikštaponis, Eugenijus Paliokas, Evaldas Jaloninas, Aušra Blažėnienė, Gintautas Petkevičius, Stanislav Ladinskij, Vilmantas Povilaitis, Aldona Marija Gedvilienė, Vida Stankūnienė, Vitolda Račkova, Donatas Šulcas, Rimvydas Grigas, Irena Giedrienė.

20 kandidatų išrinkta tokia LVT Valdyba:

 1. Aušra Blažėnienė, 51 m.
 2. Tauras Jakelaitis, 58 m.
 3. Evaldas Jaloninas, 43 m.
 4. Danutė Jasilionienė, 55 m.
 5. Kęstutis Krikštaponis, 59 m.
 6. Stanislav Ladinskij, 60 m.
 7. Aldas Mačiulis, 60 m.
 8. Alfonsas Norvaišas, 47 m.
 9. Eugenijus Paliokas, 66 m.
 10. Gintautas Petkevičius, 50 m.
 11. Vilmantas Povilaitis, 45 m.
 12. Vitolda Račkova, 40 m.
 13. Vida Stankūnienė, 69 m.
 14. Donatas Šulcas, 64 m.
 15. Zigmas Vaišvila, 65 m.
 16. Kipras Valentinavičius, 38 m.
 17. Liudas Vedeckis, 71 m.

Susirinkimo pabaigoje iš trijų narių  – Aldonos Marijos Gedvilienės, Danutės Januškienės ir Vidos Stankūnienės – buvo išrinkta nauja LVT Etikos komisija bei aptarti įvairūs taktiniai veiksmai LVT inicijuojamų referendumų klausimais.

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu
LVT Visuotinio susirinkimo sekretorius
Aldas Mačiulis