2024 m. sausio 12 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl slepiama tiesa apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir 1991 m. sausio įvykius?“

2024 m. sausio 12 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl slepiama tiesa apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir 1991 m. sausio įvykius?“

Spaudos konferencijoje dalyvauja Sausio 13-osios medaliu apdovanotas Ričardas Savickas, 1991 m. sausio 13-osios naktį vadovavęs Lietuvos milicijos beginkliams kursantams, prie Vilniaus TV bokšto skyrusiems mūsų žmones nuo puolančiųjų TSRS desantininkų.

Spaudos konferencijoje kviečiami dalyvauti 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviai.

Sausio 13-oji. Iš dešinės: signataras Zigmas Vaišvila, 1991 m. sausio 13-osios naktį išrinktas Ministro Pirmininko pavaduotoju, signatarė Birutė Valionytė, Aukščiausiosios Tarybos deputatas Mečislovas Treinys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Algimantas Čekuolis, signataras Eimantas Grakauskas. Autorius: Viktoras Kapočius