ŠVENTVAGIŠKAS AKTAS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJ!

Kaip žinia, šiandieną, 2018.06.25-tos rytą, buvo pastebėtas atliktas šventvagiškas aktas Lukiškių aikštėje, kur iš „Šimtmečio žiedo“ įžūliai, išlaužus dangtį, buvo atidengtos ten prieš kurį laiką įdėtos keturios kapsulės su įvairiomis relikvijomis iš įvairių laikų įvairių vietų, kur vyko lietuvių kovos už Tėvynės laisvę, ir viena iš jų su relikvijų aprašymais pavogta. Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto nariai, puikiai suprasdami šios akcijos iniciatorių Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narių bei, asmeniškai, jos Garbės pirmininko Jono Buroko skausmą bei sielvartą ir solidarizuodamiesi su jais, kviečia visus geros valios Lietuvos žmones palaikyti juos visuose rytoj, 2018.06.26-tą dieną, vyksiančiuose šios organizacijos renginiuose. Perduodame Gerb. Jono Buroko kvietimą:

Mieli bendražygiai,
Lukiškių aikštėje įvykdytas vandalizmo aktas. Šimtmečio rate išplėšta pašventinta par amžius kovojusių ir žuvusių už Tėvynės laisvę relikvijų įamžinimo vieta, pagrobta viena gilzė su dokumentais. Šiuo metu atliekamas tyrimas. Reikšdami protestą rytoj atvykite pagal kvietimą į Lukiškių aikštę ir teismo posėdį reikalaudami, kad būtų išaiškinti antivalstybinį nusikaltimą padarę asmenys, o tuo pačiu prieš neteisėtą ŠMC ir Kultūros ministerijos organizuotą „konkursą“. Mes Nugalėsime ir be Vyties nenurimsime.
Jonas
 
Taip pat įdedame šios organizacijos kvietimą dalyvauti Teismo posėdyje:

 

LIETUVOS LAISVĖS  KOVOTOJŲ SĄJUNGA

Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius,   www.llks.lt  tel. 8 699 34880 , canaris.adm@gmail.com

               KVIETIMAS                

  DALYVAUTI  VIEŠAME VILNIAUS APYGARDOS TEISMO POSĖDYJE, KURIAME BUS SPRENDŽIAMAS MEMORIALO LAISVĖS KOVOTOJAMS ATMINTI SU VALSTYBĖS SIMBOLIU ,,VYČIU“ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE, VILNIUJE, LIKIMAS

Vilnius, 2018-06-19

 

2018 m. birželio 26 d., 13.15 val. Vilniaus apygardos teisme, viešame posėdyje bus nagrinėjamas ieškinys dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro sprendimų, vykdant kūrybines dirbtuves, skirtas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialo Lukiškių aikštėje Vilniuje, teisėtumo.

Ieškovai, kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavę projekto ,, Atminti ir pagerbti“ autoriai, kurių memorialo projektas gavo daugiausia visuomenės balsų, siekia kad Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro sprendimas dėl Kūrybinių dirbtuvių pirmos vietos laimėtojo paskelbimo būtų pripažintas neteisėtu, būtų tęsiamos procedūros ir pirmos vietos nugalėtoju  būtų paskelbtas projektas atitinkantis konkurse nustatytus reikalavimus, laimėjęs visuomeninę apklausą ir turintis patriotinių organizacijų, atstovaujančių laisvės kovotojus, palaikymą. Tas palaikymas bus labai reikalingas vykstant viešam teismo posėdžiui, kuris gali nulemti ar Lukiškių aikštėje Vilniuje vis tik iškils tiek metų lauktas memorialas laisvės kovotojams atminti su Valstybės simboliu,, Vyčiu“, ar ši idėja bus paniekinta.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga kviečia visus savo krašto patriotus, visas visuomenines – patriotines organizacijas, gerbiančias mūsų tautos istoriją, jos laisvę bei nepriklausomybę, dalyvauti  palaikymo akcijoje tiek viešame teismo posėdyje, tiek pačioje Lukiškių aikštėje, nes posėdis vyks pastate, kurio langai atsiveria į aikštę. Teismo posėdžio pradžia, 2018-06-26 (antradienis), 13.15 val., Vilniaus apygardos teisme, Gedimino pr. 40/1,Vilniuje.

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas                              Jonas Burokas