Eugenijus Paliokas. TAMPAME KASTŲ VALSTYBE?!

Šių metų birželio 2d., Sąjūdžio 30-ies metų jubiliejaus išvakarėse Gedimino prospekte teko savo akimis išvysti simptomišką, galintį kažkiek įvertinti Lietuvos visuomenės būklę šiomis dienomis renginį. Visas Gedimino prospektas iki pat Žvėryno tilto buvo užtvindytas po tris eilėje naujutėlaičiais džipais, atseit, papuoštais Lietuvos valstybine atributika. Ir viskas Seimo pašonėje. Kas tai, renginys, skirtas artėjančiam Sąjūdžio jubiliejui, šovė pirmoji mintis, bet ją greitai išvaikė žmonių tipažai, išlipantys iš automobilių ir einantys link tilto, panašiai būna, kai tu pamatai į kažką labai panašų žmogų, bet, priėjęs prie jo arčiau, keistai viduje nusipurtai, supratęs, kad apsirikai. Taip, vienas iš jų, užlipęs, berods, ant džipo „kuzovo“, kaip sakydavome senovėje, kalbėjo lietuviškai, bet jau labai buvo nepanašus į lietuvį. Veide jokių emocijų, išsigandusiai lakstančios akys, kažkoks sausas žodžių iššovimas apie kažkokį pasiektą rekordą, o gal net ir pasaulinį, kad tiek susirinko į krūvą visureigių ir kartu pravažiavo kažkokią simbolinę mylią. Ir tik paskutiniai žodžiai jau įgavo gyvybės: „O dabar visi į sodybą!“. Ko? Aišku, gerti brangiausių gėrimų ir  pasakoti vieni kitiems apie tai, kaip eilinė nauja pakeista mašina šiek tiek nepatogi, lyginant su senąja, bet turinti ir šiokių tokių privalumų, ir, aišku, nė žodžio apie skurstančią, plėšiamą, vargstančią Lietuvą… Ta proga labai aktualus LVT Organizacinio komiteto nario doc.dr. Eugenijaus Palioko prezentacijos Lietuvos visuomenės suskaldymo tema, vykusios 2018.05.26 -tą, skaidrių rinkinys. Redaktorius.

 

 

 

 

Doc.dr.Eugenijus Paliokas

 

P.S. Mūsų valdžia su mumis elgiasi šitaip,

 

 

 

 

 

 

tik ne 2, bet jau 3 „antpirščius“ naudoja (trečiasis atsirado ne per seniausiai),
Tikrai būtų įdomu surasti mūsų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pačioje pradžioje sumaniusį/sumaniusius tuo metu vieningą Laisvės Kelyje stovėjusią Lietuvą perskelti į dvi Lietuvas: vieną „pririštą“ prie MMA, o kitą – prie, spėju, nuo tų laikų taip ir nedidinto BMA, šiandien pavirtusio vidutiniu valandiniu Europos Sąjungos, kurioje atsidūrėme, atlyginimu.

Tikrai įdomu būtų sužinoti šito/šitų Lietuvos skėlimo į dvi Lietuvas sumanytojo/sumanytojų motyvus.