Panevėžio Forumas. ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ

ATSIŠAUKIMAS Į TAUTĄ IR  KVIETIMAS VIENYTIS!!!         

       SVEIKINAME VISUS SU LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO 30-ČIU !

     Atėjo laikas pasakyti viešai, kad toliau su dabartine nusikalstama valdžia kartu jau nebešvęsime, o ir gyventi su tokia valdžia kartu jau nebegalime…, o kodėl paanalizuokime :     3-trys dešimtmečiai NEPRIKLAUSOMYBĖS! O kas darosi??? JUMS pateikiame dalelę statistinės informacijos iš 30-ties Sąjūdžio Nepriklausomybės metų laikotarpio:

 1. 1990-1991m  Desovietizacijos įstatymo sužlugdymas. I – as žingsnis atgal.         

 2. Žemės grąžinimas: Teisybės atkūrimas, virtęs dešimtmečių nusikaltimu. 1991 metų birželio 18 dieną Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo“.  Po šio įstatymo nekilnojamasis turtas žemė – Lietuvoje virto kilnojamuoju turtu. Tai iš tiesų buvo antireforma. Tai buvo didžiausias nusikaltimas po ,,LKP; LDDP įvykdytos ,,prichvatizacijos“. STT nustatė, jog 1996-2000 ir 2000-2004 metų kadencijų parlamentarai bei 6-12-sios Vyriausybių nariai pasisavino nuosavybės teises  į 1928 žemės sklypų.
  Jokių sankcijų, prieš politikus ir vyriausybės narius nebuvo imtasi.   Žemgrobių pavardės žinomos, jos pateiktos sekretoriatui.                                                                                                                                            

 3. Pirmoji bankų griūtis: 1994-1996 metais buvo likviduoti arba bankrutavo 17-ka bankų.
  Šaliai paliko  724 mln. Lt(345,3 mln. Eurų) + 3 mlrd. Eurų kompensacijų gyventojams, iš viso prarasta apie 10,358 mlrd. Lt (3,3453 mlrd. Eurų).   1994-96m. išvogta daugiau kaip trys milijardai Lt gyventojų santaupų.  Ar tokios suirutės buvo galima išvengti?  Taip galėjo. Brazausko bendražygis akademikas Raimundas Leonas Rajeckas 1996 metais apibūdino LDDP(LKP)veiklą šalyje taip: „Privatizacija pagarsėjo savo aferomis-vagystėmis, finansų-bankininkystės sektorius patyrė krachą, o energetikoje ir toliau siautėja nekontroliuojama mafija“.  Realia bausme keliems metams kalėjimo nuteistas buvo tik EBSW gen driektorius G.Petrikas. Aukščiausioji LDDP(LKP) valdžia kartu su teisėsauga vėl  liko nebaudžiama.                                                                                                                                                       

 4. Kaip didieji prekybos tinklai užvaldė Lietuvą.  Dar 1995-aisiais šalyje dirbo daugiausia smulkūs ir vidutiniai prekeiviai.  „Šiuolaikiniai didieji prekybos tinklai priartėjo prie 90 proc. rinkos dalies.   Didžiausia to meto net ir politikų pripažinta klaida buvo, įsileidžiant juos į miestų centrus, nes  jie mažiukus visus uždusino ir liko tik stambūs prekybos centrai.      2002-aisiais paaiškėjo, kad „VP Market“ („Vilniaus prekyba“) pasinaudojo neįgaliųjų vardu, taip įgydama teisę iš valstybės(mūsų mokęsčių mokėtojų) susigrąžinti 76 mln. litų (22 mln. eurų) pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Tai buvo tik maža įžangėlė prieš LEO – LT aferą. Toji be jokių įnašų į LR biudžetą pasisavino didelę Ignalinos atominės elektrinės kapitalo dalį. Lietuvos valstybei tai kainavo apie 680 mln. Litų. Tiek reikėjo sumokėti VP Marketui, norint nutraukti Restitucinę sutartį. Tam sudarė galimybę valdančiosios partijos. Tas P/C protegavimo procesas sunaikino smulkųjį – šeimos  verslą ir išvarė iš šalies arti milijono darbščiausių ir gabiausių piliečių. Todėl didieji prekybos tinklai, priartėję prie 90 proc. rinkos dalies, diktuoja kainas ir gamybą bei kitas sąlygas  politikams ir visiems kitiems. Lietuvos gyventojai  priversti prekintis Latvijoje arba Lenkijoje, o aukščiausi šalies pareigūnai imti kyšius ir priiminėti Lietuvai pražūtingus įstatymus.

 5. 2018 m. Vasario 16d. – LR 100-čio dienai ir šiai dienai galutinio sprendimo dėl memorialo  žuvusiems už Lietuvos laisvę bei obelisko ,,VYTIS“ iš valdžios nesulaukėme.

 6. 2018m. Lietuvių kalba ne tik nebesaugoma , o LRV ir LRS priminėja lietuvių kalbą naikinančius sprendimus.                                                                                                                 

 7. Atviras ir intensyvus susidorojimas su LR aktyvesniais, valdžią kritikuojančiais piliečiais, net jų vaikais: Signatarais: A.Endriukaičiu, R.Paulausku, A.Butkevičiumi, Z. Vaišvila;  Profesoriais ir rašytojais: Vytautu Rubavičiumi ir net jo sūnumi,  Vytautu Radžvilu, A.Naku, A. Dryžiumi… KAS BUS SEKANTIS? Iki ko nusirista.

 8. TIESOS sakymo užblokavimas: 2018.01.13d. LRS seime Taikos premijos laureatei Nijolei Sadūnaitei buvo išjungtas mikrofonas. JOS kalba buvo ištrinta iš LRS informacinio biuro registro.  Judėjimui ,,Laisvės kovų sąjunga“ nurodyta š.m.  Vasario 16-tą  Disidentei Nijolei Sadūnaitei  neleisti pasisakyti net Lukiškių aikštės mitinge. Iki kur nueita?  KAS TOLIAU?

 9. AMŽIAUS AFERA: SGD(Suskystintų gamtinių dujų) laivo nuoma iš Bermuduose registruotos bendrovės ,,Hoegh LNG Ltd“. JAU už šio laivo nuomą LR sumokėta 170 296 571Eurų. Tuo tarpu  Suomija turinti 2-gubai daugiau gyventojų terminalą pasistatė už 80 mln. Eurų. 2011-12 metais  terminalo konsultantams sumokėjo per 52mln. Lt (15mln. Eurų). Tuo tarpu AB ,,Achema“ pasekusi Suomijos pvz. konsultantams ir projektui išleido apie 10 mln. Lt(apie 3mln.Eurų). A.A. Gen.Direktoriaus Bronislovo  Lubio  iniciatyva buvo planuojamas įsigyti ženkliai mažesnis ir tuo labiau pigesnis  SGD terminalas. Tik, deja, kaip ir Klaipėdos prokuroras Stulpinas,  taip ir Br. Lubys  mirė keistomis aplinkybėmis. LR pagal tarptautinę sutartį už šio laivo nuomą turėsime dar sumokėti 521 316 033 Eurus, t.y. 6,5 karto daugiau nei Suomija nusipirko. Jau daugumos pripažinta istorinė politikų ,,klaida”  – AFERA.                                                                                                                                                       

 10. 2008 – 2009m LRV skolinimosi AFERA: (A.Kubilius pagal d. Grybauskaitės reikalavimą) iš JAV privačių bankų skolinosi kelis milijardus USD  su beveik 10proc. Metinių palūkanų,  kai tuo tarpu Latvija iš ES Banko gavo paskolą už 2,3 proc. metinių palūkanų. Dabar Lietuvos mokesčių mokėtojai moka beveik 5 kartus didesnes palūkanas nei reikėtų mokėti. 

 11. 2018 m. Gegužės mėn. paaiškėjo, kad iki 2008m. LRV, LRS, net Prezidentūrą įtakojo ,,Nepriklausomybininkų” klanas, o  nuo 2008 metų Lietuvą valdė(įtakojo)kitas ,,MG Baltic” koncernas bei VP Market.  Šios  itin stambaus verslo grupės įtakojo LR žiniasklaidą, turėjo artimus ryšius su politine sistema , o tai leido pakreipti politinius sprendimus tik savo verslo plėtrai.   Kaip rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys 2006-2011 metais iš „MG Baltic“ įmonių konservatorių partija gavo daugiausiai paramos (investicijų) – 351 tūks. Lt , po jų pagal gautą paramą rikiavosi Eligijaus Masiulio Liberalų sąjūdis  – 196 tūkst. Lt. Partijos skirtingu metu buvusios tai valdančiosios, tai opozicinės gaudavo „dotacijas“ iš „MG Baltic“, nežiūrint ar jos tariamai kairiosios, ar dešiniosios, ar centristinės, ar liberalios . Įdomiausia  tai, kad net trys premjerai, nė nemirktelėję, viešai aiškina, esą nieko apie tokį užvaldymą negirdėję ir jokių duomenų apie tuos tamsiuosius veikėjus nebuvo matę.  IŠVADA: MG Baltic, VP Market veikimo mastas buvo destruktyvus, destabilizuojantis valstybės sąrangą ir demokratinę politinę sistemą ir todėl keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui. Pagrįstas klausymas: Ar mes, t.y. Lietuva, aplamai 1990 kovo 11-ą atstačiusi nepriklausomybę (De Jure) nors kiek buvo nepriklausoma??? Kodėl LPS, o tuo labiau  Tauta, kaip Suverenas neįstengė naujai okupacijai pasipriešinti ir užkirsti tam kelią ir iki šiol leidžiasi mulkinama bei naikinama – O TODĖL, KAD MES NEBEVIENINGI, NEBESUSIKALBAME, o gal jau nebenorime ir tartis? IŠEITIS TIK VIENYBĖJE!!!

TODĖL  SIŪLOME: TEIKTI PETICIJAS-REIKALAVIMUS LRV; LRS; Prezidentūrai

 1. Seimo rinkimuose pereiti prie mažoritarinės -vienmandatės sistemos.
 2. Sumažinti referendumui surengti reikiamų parašų skaičių iki 100 000.
 3. Išsireikalauti Teisingumo kanclerio ir visuomenės tarėjų institucijos teismuose.        
 4. Ginti gimtąją kalbą, Tautos simbolius, žemės pardavimo saugiklius.                  
 5. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimas.         

PANEVĖŽIO  FORUMAS,  Kazys Grabys

Panevėžys,  2018.05.30.d.