Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto Kvietimas

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto Kvietimas

 

Išreikšdami didelį susirūpinimą tuo, kad Lietuvos valstybė yra patekusi į gilią demografinę krizę ir iki šiol joje nėra jėgos, pajėgios atitinkamai reaguoti į šią situaciją bei šios krizės įveikimą paskelbti pirmaeiliu šalies uždaviniu,
kviečiame visus bendrapiliečius ir už Lietuvos ribų esančius žmones, kuriems Lietuva yra gimtasis kraštas:
  1. prisiminti bendro likimo mums visiems uždėtą šventą pareigą ginti savo Tėvynę ir jos žmones;
  2. sutelkti savo gebėjimus, valią ir ryžtą Tautos ir Valstybės gyvybingumui ir tęstinumui užtikrinti;
  3. pagal kiekvieno išgales prisidėti prie tokių sąlygų sukūrimo, kad Lietuvos piliečiai ir po visą pasaulį pasklidę tautiečiai norėtų ir galėtų Lietuvoje gyventi, dirbti, kurti ir vaikus auginti.
Pribrendo laikas kiekvienam apsispręsti dėl mūsų tautos išlikimo sparčiai augančiame 7,6 mlrd. pasaulyje. Dar galime sutarti, kad šis uždavinys taptų pamatiniu visus Lietuvos žmones telkiančio pilietinių judėjimų susivienijimo tikslu.
Pirmąjį žingsnį į tokį susivienijimą atlikime remdami tokį kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, kuris jau yra tiek pasirengęs, kad norėtų ir galėtų spręsti visus čia nusakytus uždavinius.
 
LVT OK nariai:
Antanas Andziulis
Aldona Marija Gedvilienė
Eugenijus Paliokas
Krescencijus Stoškus
Arvydas Širvinskas
Aleksandras Valentas
Pranas Valickas

LVT OK dalyviai:

Kazys Grabys
Aldas Mačiulis
Nuo Lietuvos Mokslininkų Sąjungos:
Jonas Jasaitis