Algirdas Šukys. PALINKĖJIMAI LIETUVAI

2018.08.31-ą suėjo lygiai 4-ios savaitės, kai netekome savo bendražygio ir galingo dangaus šviesulio, kurio, deja, per savo kasdieninius vargus taip gerai ir nesugebėjo pamatyti dauguma Lietuvos žmonių, Algirdo Šukio. Nesinorėjo ta proga vėl iš naujo vardinti jo gyvenimo faktų, nuveiktų darbų, patirtų vargų ir laimėjimų. Apie visa tai norintys gali paskaityti Docento kol kas dar palaikomame asmeniniame internetiniame puslapyje.  Norėjosi tiesiog gyvai pateikti šio iškilaus žmogaus, iki giliausių žmogaus esybės gelmių buvusio tiek Lietuvos patriotu, tiek Žmonių, gerąja šio žodžio prasme, patriotu, tiek gražesnio ir teisingesnio Pasaulio patriotu, gyvų minčių.  Labai esame dėkingi Gerb. Kazimierui Juraičiui už suteiktą galimybę pasinaudoti vasaros pradžioje jo pravestu ir nufilmuotu pokalbiu tiek su Algirdu Šukiu, tiek su kita ne mažiau šviesia asmenybe Elena Kubiliene. A.a. Algirdo mintys, kurios tiesiog švietė viso šio pokalbio metu, šiandieną gali būti priimamos kaip TESTAMENTAS Lietuvos žmonėms, įvairioms visuomeninėms organizacijoms ir netgi politikams, pradedantiems naująjį politinį sezoną. Nepagailėkite savo asmeninių 1,5 valandų toms mintims išgirsti. Jos gali būti Jums naudingos. Pagarbiai, LVT OK nariai, LVT svetainės Redakcija.