Aldona Birutė Jankevičienė. PASIŪLYMAS DĖL LIETUVIŲ KALBOS ĮRAŠYMO Į UNESCO SAUGOMŲ NEMATERIALAUS PAVELDO VERTYBIŲ SĄRAŠUS

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto susitikimų dalyvė advokatė Aldona Birutė Jankevičienė, kurią visas Organizacinis Komitetas šiandien nuoširdžiai sveikina su Vardo diena, šių metų sausio 26-tą dieną inicijavo reikšmingą Pasiūlymą dėl lietuvių kalbos įrašymo į UNESCO paveldą, kurį vienbalsiai palaikė visi tą dieną susirinkę Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto nariai. Kviečiame su juo susipažinti. Lietuvos nacionalinės Skaityti toliau …

LIETUVIAI IR LIETUVĖS!

Lietuviai ir Lietuvės! Taip kreipėsi į Lietuvos gyventojus 1905-ais metais Dr.Jonas Basanavičius, bandydamas sutelkti Tautą bendriems tikslams, atsiradus mažam plyšeliui asfalte arba, tiksliau, trūkinėjančiame carinės Rusijos gelžbetonyje, pro kurį to meto šviesuoliai pamatė galimybę išsiveržti į laisvę. Šiandieną pasaulyje irgi vyksta didžiuliai pokyčiai, kada iki šiol jį valdžiusi globalizmo politika ima strigti savo pačios sukurtose Skaityti toliau …