LVT OK. Dėl naujai kuriamos Teisingumo darbo grupės iniciatyvų.

Gerbiamieji,

2018-10-13 d. vykusio LVT OK posėdžio metu buvo priimti nutarimai 4 darbotvarkės klausimais (žr. šio Pranešimo pabaigoje) ir priimtas sprendimas paskelbti šį Pranešimą kaip aiškinamąjį raštą, be kurio priimti nutarimai būtų sunkiai suprantami visuomenei:

2018-09-22 d. esame svarstę klausimą dėl Eugenijaus Palioko pašalinimo iš LVT OK narių tarpo, o 2018-09-29 d. esame priėmę sprendimą šiuo klausimu ir po to sprendimo sekusį Pareiškimą:

Dėl grupės asmenų iniciatyvos veikti “LVT OK Teisingumo darbo grupės” vardu

Pareiškimas

2018-09-29

Mes, LVT OK nariai, susipažinę su grupės asmenų iniciatyva veikti LVT OK Teisingumo darbo grupės vardu, pareiškiame:

  1. LVT OK nariai nėra svarstę ir nėra priėmę sprendimo steigti LVT OK Teisingumo darbo grupę.
  2. LVT OK nariai 2018-09-22 d. ir 2018-09-29 d. posėdžiuose svarstė ir 2018-09-29 d. posėdyje priėmė sprendimą už nuolatinę ardą iki šiol vykusių LVT OK pasitarimų metu ir už dabartinį vienasmenį veikimą viso LVT OK vardu, LVT OK nariams nežinant,  E.Palioko narystę LVT OK sustabdyti.
  3. Protestuojame prieš Teisingumo darbo grupės iniciatorių siekį pristatyti visuomenei jų kuriamą organizaciją kaip LVT OK Teisingumo darbo grupę ir reikalaujame nebenaudoti Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto (LVT OK) ir Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) vardo savo kuriamos organizacijos pavadinime.

LVT OK nariai:

Antanas Andziulis
Arvydas Daunys
Aldona Marija Gedvilienė
Gediminas Petrauskas
Aleksandras Valentas
Pranas Valickas ”

Intarpas dėl vienasmenio veikimo kolektyvo vardu:

Iš „Laisvo laikraščio“ 2018-09-08 d. publikacijos sužinome, kad skelbiasi veikianti LVT OK Teisingumo darbo grupė, išvardinti keli jos nariai, jų kontaktai ir duotas el. pašto adresas: teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt  .

Vėliau paaiškėja, kad šis el. paštas mūsų domeno bazėje buvo sukurtas šių metų vasaros pradžioje, manipuliuojant kelių LVT OK narių pasitikėjimu, be LVT OK narių bendro sprendimo.

2018-09-27 d. iš šio el. pašto: teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt   mes, visi LVT OK nariai, gauname kvietimą į renginį:

„Sveiki.

Sveiki. Kviečiame Jus į Lietuvos visuomenės tarybos organizacinio komiteto Teisingumo darbo grupės organizuojamą susirinkimą, kurio vieta, laikas ir darbotvarkė nurodyta prisegtame faile.

LVT OK teisingumo darbo grupė“

Prieigą prie mūsų domeno pagrindu sukurto el. pašto teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt  uždarome, o LVT OK narių sprendimu du LVT OK nariai Antanas Andziulis ir Aldona Marija Gedvilienė 2018-10-06 d. renginyje dalyvauja kaip stebėtojai.

Renginio metu paaiškėja, kad grupė asmenų „kreipėsi į visas aukščiausias valdžios institucijas“ LVT OK Teisingumo darbo grupės vardu ir gavo iš tų institucijų atsakymus. Gauti atsakymai renginio dalyviams buvo pademonstruoti.

2018-10-06 d. renginio organizatoriams nepavyksta bandymas įtraukti tris renginyje dalyvaujančius LVT OK narius į naujos sudėties LVT iniciatyvinės steigimo grupės suformavimą.

Po pertraukos renginio dalyviams paskelbia, kad yra priimtas sprendimas savarankiškai steigti Lietuvos visuomenės tarybą ir iš dalyvaujančių buvo suformuojama 9 asmenų iniciatyvinė grupė, turinti paruošti reikalingus steigimo dokumentus. LVT OK narius stebėtojus renginio organizatoriai pakviečia deleguoti dalį LVT OK narių į naujos iniciatyvinės grupės sudėtį.

Tai, kas aukščiau išdėstyta apsvarstę, 2018-10-13  LVT OK posėdyje priimame tokius Nutarimus:

  1. Nedeleguoti  LVT OK narių į 2018-10-06 d. naujai suformuotą iniciatyvinę LVT steigimo grupę.
  2. Paskelbti, kad nematome šiuo metu Lietuvoje nė vienos asmenų grupės, pajėgios įgyvendinti sumanymą sukviesti steigiamąjį Lietuvos Visuomenės Tarybos suvažiavimą.
  3. Tęsti pradėtą darbą ruošiant LVT tikslų ir programų projektus. Paruošus LVT tikslų ir programų projektus, jų pagrindu telkti visų tautinių-pilietinių organizacijų pajėgas LVT steigimui po 2019 metų rinkimų serijos.
  4. Paskelbti šį LVT OK Pranešimą visais adresais, esančiais el. pašte teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt susirašinėjime dalyvavusiems asmenims bei organizacijoms ir išplatinti visuomenei visais mums pasiekiamais informaciniais kanalais.

 2017-11-18 d. vykusiame Tautinių-pilietinių pajėgų pasitarime suformuoto

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto nariai:

Antanas Andziulis
Arvydas Daunys
Aldona Marija Gedvilienė
Gediminas Petrauskas
Arvydas Širvinskas
Aleksandras Valentas
Pranas Valickas

 
Skelbiu šį 2018-10-13 d. vykusio LVT OK (2017-11-18 d. TPPP suformuoto)
posėdžio metu priimtus nutarimus ir Pranešimą.

Antanas Andziulis
LVT OK koordinatorius