LVT Steigimo grupė. Kreipimasis dėl Lietuvos Visuomenės Tarybos steigimo.

KREIPIMASIS
DĖL LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS STEIGIMO

 

Lietuvos valstybė atsidūrė pavojuje. Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos valdymo sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio.

Į Lietuvos Visuomenės Tarybą kviečiame telktis Lietuvos Respublikos piliečius, gyvenančius čia ir priverstinėje emigracijoje, taip pat organizacijas, visus, kurie su tuo nesitaiksto. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, niekam neleisime prievarta primesti mums svetimos valios.

Telkimės dėl bendrų Tautos ir valstybės išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų sprendimo.

Kviečiame vienytis dorus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius piliečius, suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur yra klaidinimas, darnos ten, kur yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas – tautos ir Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės sukūrimas.

Telkimės tam, kad įgyvendintume Konstitucijoje įtvirtintas teisines nuostatas, visų pirma:

– Tautos ir kiekvieno piliečio teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir jos pagrindus – šeimą, kalbą, teisingumą, mūsų tradicines vertybes;

– konstitucinę piliečių teisę riboti valdžios galias, o valdžią – tarnauti žmonėms.

Lietuvos Visuomenės Taryba ne vadovaus Jums, geros valios Lietuvos piliečiams, bet taps bendros mūsų veiklos susibūrimu. Mus vienys:

  • bendri tikslai, pagarba asmeniui ir jo orumui, pareiga tarnauti bendruomenei;
  • pagarba tradicinėms Lietuvoje išpažįstamoms ir ginamoms moralinėms vertybėms, prigimtinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms, parama tautinėms bendrijoms;
  • teisingumas ir asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo veiksmus;
  • pagarba šeimai ir rūpinimasis ja;
  • tautinė savigarba, žmogiškasis ir bendruomeninis solidarumas, ištikimybė Tėvynei ir valstybei, pilietinė atsakomybė, moralės reikalavimų pirmenybė prieš partinius ir politinius interesus.

Susitelkimas atsparai prieš valdžios savivalę – visos Lietuvos visuomenės reikalas.

Lietuvos Visuomenės Tarybos Steigimo grupė

lvtsteigimogrupe@gmail.com