Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, 2020-09-20

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai Vilnius, 2020-09-20 Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo Tautos susitelkimui  politinę platformą šiuose rinkimuose suteikusios Lietuvos liaudies Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos Liaudies Partijos kelių narių neregistravimo į Seimo rinkimus, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo valdybos sprendimo nesuteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai Kovo 11-osios salės, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Ar Seimo pirmininko veikla susijusi su Seimo veikla? Seimo valdyba persigalvojo ir nesutiko suteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai salės Seime. Prieš tai buvo siūlytas Seimo lankytojų centras, kuriame dėl COVID-19 leidžiama dalyvauti 35 asmenims. 12 min. trukusiame 2020-09-16 d. posėdyje šiam klausimui pakako 1 min. – Seimo pirmininkas Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai „Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose“, 2020-09-12

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-12 Vilnius Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose   2020-09-11 d. posėdyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo bylą pagal  Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš LR Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl jo neregistravimo kandidatu vienmandatinėje apygardoje LR Seimo rinkimuose. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ir nagrinėjimui priimtas Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo Kovo 11-ios salės rezervavimo, 2020-09-11

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-11 Vilnius   Lietuvos Visuomenės Taryba gavo LR Seimo valdybos atsakymą dėl Kovo 11-osios salės Seime suteikimo šios organizacijos visuotiniam narių susirinkimui šeštadienį 2020 m. rugsėjo 19 d. LR Seimo valdyba mūsų organizacijai pasiūlė Seimo lankytojų centrą. Seimo kanceliarija paaiškino, kad Seimo lankytojų centre telpa apie 70 žmonių, tačiau Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių, 2020-09-10

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-10 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį artėjantiems LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys turi būti skirtas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. 2020-09-11 d. 13.30 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose, 2020-09-04

                             Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-04, Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į VRK dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose. Konstitucijos 55 str. užtikrina LR piliečiams lygias teises būti išrinktiems Seimo nariais, Konstitucijos 29 str. ir Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 6 d. nustato, kad tiesioginiai arba netiesioginiai LR piliečių rinkimų teisės apribojimai draudžiami. Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-01

                             Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-01 Vilnius 2020-08-29 d. Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į LR Vyriausybę ir atsakingas valstybės institucijas dėl teisiškai ir moksliškai pagrįstos informacijos pateikimo dėl COVID-19, konkrečių veiksmų atlikimo. 2020-08-29 d. tarptautiniame renginyje „Vilnius-Berlynas-Londonas“ paaiškėjus naujiems akivaizdiems Lietuvos valdžios institucijų dvigubų standartų taikymui paskelbtoje Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-08-31

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-08-31, Vilnius 2020-08-29 d. Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į LR Vyriausybę ir atsakingas valstybė institucijas dėl teisiškai ir moksliškai pagrįstos informacijos pateikimo dėl COVID-19, konkrečių veiksmų atlikimo. 2020-08-29 d. tarptautiniame renginyje „Vilnius-Berlynas-Londonas“ Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020.08.29

                             Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-08-29 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į LR Vyriausybę ir atsakingas valstybė institucijas dėl teisiškai ir moksliškai pagrįstos informacijos pateikimo dėl COVID-19, konkrečių veiksmų atlikimo. 2020-06-05 d. masinis renginys Vilniuje Katedros aikštėje ir Skaityti toliau …