2020 m. spalio 07 d. Zigmo Vaišvilos, Audriaus Nako, Tauro Jakelaičio ir Vytauto Bernatonio spaudos konferencijos Seime pranešimas spaudai „Genicido centras genocidą tęsia“

2020 m. spalio 07 d. Zigmo Vaišvilos, Audriaus Nako, Tauro Jakelaičio ir Vytauto Bernatonio spaudos konferencijos Seime pranešimas spaudai „Genicido centras genocidą tęsia“   2020 m. rugsėjo 24 d. Seime įvyko Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko spaudos konferencija „100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo“. Lietuvos gyventojų genocido ir Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos Kreipimasis dėl LR Vyriausybės teisėtumo

LR Konstituciniam Teismui, pastas@lrkt.lt LR Seimo valdybai, priim@lrs.lt LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, kanceliarija@prezidentas.lt LR Generalinei prokuratūrai, generaline.prokuratura@prokuraturos.lt 2020 m. spalio 2 d. Vilnius 2020-08-28 nutarimu Nr. KT152-N12/2020 LR Konstitucinis Teismas pripažino, kad: LR Seimo statuto 198 str. 2, 4–6 dalyse nustatytas įgaliojimų Vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, teisinis reguliavimas prieštarauja Skaityti toliau …

2020 m. spalio 02 d. 14 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl Lietuvoje leidžiama veikti Vyriausybei be konstitucinių įgaliojimų?“

2020 m. spalio 02 d. 14 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl Lietuvoje leidžiama veikti Vyriausybei be konstitucinių įgaliojimų?“ Dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys ir Lietuvos liaudies partijos l.e.p. pirmininkas Tauras Jakelaitis ir Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos darbo grupės vadovė Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos nušalinimo, 2020-09-28

                             Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-28, Vilnius Vyriausiosios rinkimų komisijos nušalinimas   Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į LR VRK 2020 m. rugsėjo 5 d. reikalavimu ištirti Respublikos Prezidento iniciatyva š.m. rugsėjo 3 d. sušauktą renginį Valdovų rūmuose. Renginio metu Prezidentas Gitanas Nausėda atvirai parėmė Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, 2020-09-26

                            Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-26, Vilnius Neliečiamųjų kasta LR Seimo rinkimuose   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusios Lietuvos liaudies partijos skundą dėl LR VRK neveikimo dėl 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimo ištirti š.m. Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 2020-09-25

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-25, Vilnius Neteisėtai vykstantys LR Seimo rinkimai   Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK neveikimo. LR VRK neatsako į 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, 2020-09-20

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai Vilnius, 2020-09-20 Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo Tautos susitelkimui  politinę platformą šiuose rinkimuose suteikusios Lietuvos liaudies Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos Liaudies Partijos kelių narių neregistravimo į Seimo rinkimus, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo valdybos sprendimo nesuteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai Kovo 11-osios salės, 2020-09-17

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-17 Vilnius Ar Seimo pirmininko veikla susijusi su Seimo veikla? Seimo valdyba persigalvojo ir nesutiko suteikti Lietuvos Visuomenės Tarybai salės Seime. Prieš tai buvo siūlytas Seimo lankytojų centras, kuriame dėl COVID-19 leidžiama dalyvauti 35 asmenims. 12 min. trukusiame 2020-09-16 d. posėdyje šiam klausimui pakako 1 min. – Seimo pirmininkas Skaityti toliau …

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai „Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose“, 2020-09-12

                              Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2020-09-12 Vilnius Dėl lygių teisių neužtikrinimo LR Seimo rinkimuose   2020-09-11 d. posėdyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo bylą pagal  Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš LR Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl jo neregistravimo kandidatu vienmandatinėje apygardoje LR Seimo rinkimuose. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ir nagrinėjimui priimtas Skaityti toliau …