Mirė LVT Valdybos narys, vienas iš asociacijos kūrėjų – Liudas Vedeckis.

Lietuvos Visuomenės Taryba praneša, kad šių metų birželio 20 d. staiga mirė LVT valdybos narys, vienas iš asociacijos Lietuvos visuomenės taryba kūrėjų – Liudas Vedeckis.
Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

 

Trumpa Liudo Vedeckio biografija:

Gimė 1950 m. sausio 8 d. Radviliškio rajono Balandiškių kaime ypač religingoje katalikiškoje daugiavaikėje šeimoje.
1966 m. baigęs Pašušvio aštuonmetę mokyklą įstojo į Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos pučiamųjų klasę (klarnetas), baigė 1970 metais. Dar besimokydamas, būdamas 18 metų, pradėjo dirbti Minaičių aštuonmetėje mokykloje muzikos mokytoju ir Čerkosų kultūros namų meno vadovu.
1971 m. pradėjo dirbti Šeduvos vidurinėje mokykloje, vėliau ir Šeduvos kultūros namuose metodininku bei pučiamųjų orkestro, kapelos vadovu. Grojo Šiaulių pučiamųjų orkestre, vakarais garsiajame Šeduvos „Velnių malūne“.
Nuo 1974 m. pagrindiniai darbai nusikėlė į Radviliškį. Ten iš pradžių vadovavo Radviliškio mašinų gamyklos orkestrui, su kuriuo ne kartą dalyvavo respublikinėje dainų šventėje tarp pajėgiausių orkestrų, nuo 1976 m. dirbo metodininku ir pučiamųjų orkestro vadovu (respublikiniame konkurse užėmė penktą vietą) bei rajono vyriausiuoju pučiamųjų orkestro vadovu ir dirigentu. Rajone tuo metu buvo šešiolika orkestrų, iš kurių penki buvo sukurti ir vadovaujami Liudo Vedeckio. Tuo metu Radviliškio rajono pučiamųjų orkestrų lygis buvo aukščiausias visoje Šiaulių apskrityje.
1981 m. paskirtas dirbti Radviliškio kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoju (vyr. metodininku). 1985 m. baigė Lietuvos konservatoriją ir įgijo pirmąjį aukštąjį mokslą kaip kultūros, švietimo darbuotojas ir orkestro vadovas. Tuo metu vadovavo ir Šiaulių televizorių gamyklos pučiamųjų orkestrui, o 1986 m. – Radviliškio rajono vidaus reikalų skyriaus pučiamųjų orkestrui, buvo meno vadovas. Su šiuo orkestru du kartus laimėjo pirmą vietą Pabaltijo orkestrų konkurse.
1989 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją, tai buvo tikrojo politinio kelio pradžia.
Po daugelio metų savarankiškų studijų įstojo į JAV tarptautinį krikščionių institutą ir 1999 m. jį baigė, įgijo teologo, evangelisto misionieriaus profesijas. Buvo paprašytas vadovauti Radviliškio krikščionių bažnyčiai (visuomeninės švietėjiškos ir šalpos pareigos).
2000 m. pradėjo dirbti Šeduvos seniūnijos seniūnu ir pirmasis Lietuvoje įgyvendino tikrąją savivaldą. 2006 m. Kauno technologijos universitete baigė viešojo administravimo studijas ir gavo magistro laipsnį, diplominį darbą parašė apie savivaldos problemas Lietuvoje.
2018m. dalyvavo steigiamajame asociacijos Lietuvos visuomenės taryba susirinkime ir buvo vienas iš asociacijos steigėjų.

Iš velionio bendražygio Donato Šulco prisiminimų:

A.a. Liudas gimė 1950 m. sausio 8 d. Daugiavaikėje (atrodo) 16 vaikų, muzikų šeimoje. Iš dvynių, pusvalandžiu vyresnis brolis dvynys Julius Vedeckis buvo nužudytas 2016 m. spalio mėn. Visi duomenys rodo, kad buvo nužudytas. Po apklausos policijos automobilyje rastas savo namuose suspardytas ir sulaužyta kaukole. Byla nepradėta, viskas užtildyta. Galimai nužudytas dėl didžiulio gaisro Radviliškio mieste, Juliaus pradėto tyrimo, kuriame figūruoja meras Antanas Čepanonis ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius.
Nuo gimimo kovotojas, ieškantys tiesos ir teisingumo. Vakar, t.y. birželio 19 d. irgi kartu koregavome skundą dėl neteisėtos kelių policijos paskirtos 60 Eur baudos. Apie 20 val. a.a. Liudas atvežė mane namo, o pats išvažiavo siųsti skundą……
Mes su a.a. Liudu artimai bendravome nuo 2007 m., kai dėl mero Antano Čepanonio intrigų ir keršto buvo neteisėtai atleistas iš Šeduvos seniūnijos seniūno pareigų.
Kartu su a.a. Liudu ir jo broliu Juliumi vykome į Švediją ir prašėme politinio prieglobsčio, prieglobsčio nuo persekiojimo.
Atrodo tiek daug laiko praleidome kartu, kartu sprendėme klausimus, derinome, ginčijomės, tačiau visada surasdavome bendrą sprendimą.
A.a. Liudas kaip teologas visada remdavosi Dievo mokymu, Biblijos tiesom…
Norisi parašyti daug ir gero, tačiau negaliu, vakar bendravome,…. o šiandien reikia važiuoti į laidotuves…

Lietuvos Visuomenės Taryba