LVT Pranešimas dėl pakartotinio LVT narių Visuotinio susirinkimo šaukimo 2023.05.20

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos
PRANEŠIMAS

2023-05-13-tą šauktas Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), k.304973418, Visuotinis susirinkimas neįvyko dėl nesusirinkusio kvorumo(1/2+1). Užsiregistravo tik 13 LVT narių iš 176 šiuo metu registruotų. Tokiu atveju pagal LVT įstatus 2023-05-20, 13:00 šaukiamas pakartotinis LVT Visuotinis susirinkimas, kuriame kvorumas nebus reikalingas. Pagal 2023.04.26 d. įvykusio LVT Valdybos posėdyje priimtą sprendimą Susirinkimas įvyks mišriu būdu: Sodyboje „Žemaitiška pastogė“, esančioje Vaivorykštės g. Nr.31, Gegužių kaime, Šiaulių raj. ir nuotoliniu būdu.

Susirinkimo dienotvarkė:

12:30 – 13:00 dalyvių registracija

1. Asociacijos 2022 m. veiklos ataskaita:
1.1 LVT metinės finansinės ataskaitos (be kasos operacijų);
1.2 2022 m. valdybos ataskaita;
1.3 Revizijos komisijos ataskaita;
1.4 Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita.
2. Valdybos narių rinkimas.
3. Revizijos komisijos narių rinkimai.
4. Etikos ir procedūrų komisijos narių rinkimai.
5. Referendumo iniciatyva.
6. Dėl iniciatyvos „Viena Lietuva“.
7. Kiti klausimai.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba