Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl LVT Visuotinio susirinkimo

Lietuvos Visuomenės Tarybos
Pranešimas spaudai

 

Š.m. gegužės 20d. Šiaulių raj. esančioje „Žemaitiškoje sodyboje“ įvyko pakartotinis Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) Visuotinis susirinkimas. Į sodybą atvyko 13 LVT narių, nuotoliniu būdu prisijungė 7 LVT nariai. Šiam susirinkimui kvorumo nereikėjo, todėl 13val. susirinkimas prasidėjo.

Pradžioje į LVT buvo priimti penki nauji nariai: Donatas Pikelis, Tautvaldas Striška, Edvardas Kuvikas, Artūras Zinkovskis, Žilvinas Grinevičius, kurie iš karto buvo pakviesti prisijungti prie Susirinkimo darbo.

Pagal pirmą Susirinkimo dienotvarkės klausimą buvo patvirtintos 2022 m. LVT Valdybos veiklos ir Finansinės ataskaitos.

Pagal antrą Susirinkimo dienotvarkės klausimą įvyko LVT Valdybos rinkimai. Buvo pasiūlyta 19 kandidatų. Valentinui Repšiui ir Vilmantui Povilaičiui atsiėmus savo kandidatūras, liko 17 kandidatų. Kadangi pagal LVT įstatus LVT Valdybą turi sudaryti 17 narių, buvo nutarta už visus kandidatus balsuoti bendrai. Bendru sutarimu į LVT Valdybą buvo išrinkti šie LVT nariai:

Nendrė Černiauskienė
Žilvinas Grinevičius
Tauras Jakelaitis
Evaldas Jaloninas
Edvardas Kuvikas
Stanislav Ladinskij
Aldas Mačiulis
Giedrius Misevičius
Veronika Naujokienė
Donatas Pikelis
Žilvinas Razminas
Vida Stankūnienė
Donatas Šulcas
Zigmas Vaišvila
Alvidas Vaitkevičius
Kipras Valentinavičius
Liudas Vedeckis

Susirinkimo pabaigoje įvykusiame naujai išrinktos LVT Valdybos posėdyje Valdybos Pirmininku buvo išrinktas Zigmas Vaišvila.

Lietuvos Visuomenės Taryba